Eén digitaal loket voor aanvraag van vergunningen

Zwolle – Op 1 oktober treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daarmee verandert er veel bij het aanvragen en verlenen van vergunningen.

Met de Wabo komen voor de verschillende overheden taken en bevoegdheden anders te liggen. Om de Wabo uit te voeren moeten verschillende overheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met elkaar samenwerken. Om een soepele samenwerking tussen provincie Overijssel, het Waterschap Groot Salland en de Overijsselse gemeenten te waarborgen en hiermee de dienstverlening richting de burger te optimaliseren, hebben zij een dienstverleningsovereenkomst opgesteld die Zwolle zal ondertekenen. In de overeenkomst zijn de afspraken met betrekking tot de samenwerking (bijvoorbeeld termijnen, kosten, advisering, kwaliteitsborging) vastgelegd.

Op dit moment heeft vaak elke vergunning nog zijn eigen procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Met ingang van 1 oktober worden door de Wabo 26 vergunningen voor wonen, ruimte en milieu samengevoegd tot één omgevingsvergunning.

Een klant hoeft na de invoering van de omgevingsvergunning nog maar één vergunning voor zijn totale project aan te vragen. Dus bijvoorbeeld niet meer een aparte sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. Daarbij kan er met de komst van de Wabo in veel meer situaties dan nu zonder vergunning gebouwd worden.

Er komt één (digitaal) loket voor het indienen van een vergunningaanvraag (omgevingsloket.nl). Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit.

Meer informatie over de Wabo is te vinden op omgevingsvergunning.vrom.nl.

Artikel delen:

Reageer