Amendement voor 50% minder zwerfjongeren in 2014

Zwolle – GoenLinks, D66 en de PvdA willen een sterker accent op de problematiek van zwerfjongeren in het Stedelijk kompas van Zwolle. Het dient daarvoor tijdens het Raadsplein maandagavond een amendement in.

In het rapport lezen de drie politieke partijen dat er in de regio Zwolle 76 zwerfjongeren zijn, maar dat er nauwelijks aandacht aan besteed wordt. behalve een summiere verwijzing naar het project Take Off. Ze vinden ook dat niet duidelijk wordt, wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot zwerfjongeren. De partijen vinden dat vanwege hun bijzondere kwetsbaarheid het bijzonder ongewenst is, dat er in de regio Zwolle zo veel zwerfjongeren zijn, omdat deze situatie voor hen geen goed toekomstperspectief biedt. Ze vinden verder dat het nodig is om, gelet op hun leeftijd, in het Stedelijk Kompas specifieke maatregelen voor zwerfjongeren op te nemen, waarbij gedacht kan worden aan meer preventie, een betere en vroegtijdige signalering van mogelijk zwerfgedrag, een warme overdracht van de jeugdzorg naar de reguliere zorg en het voorkomen van menging van zwerfjongeren met (langdurig) daklozen. De politieke partijen beogen dat het doel van al dit soort maatregelen dient te zijn, dat het aantal zwerfjongeren in de regio Zwolle in 2014 in elk geval met 50 % is gedaald.

Artikel delen:

Reageer