Scholieren Groene Welle aan de slag bij waterschap

Zwolle – Zo’n 30 scholieren van agrarisch opleidingscentrum AOC de Groene Welle werken en leren vanaf dinsdag 28 september twee dagen per week bij het Waterschap Groot Salland. Doel van de school en het waterschap is om de jongeren werkervaring op te laten doen en wegwijs te maken in de wereld van het waterbeheer. Hierdoor wordt theorie gekoppeld aan praktijk. Voorkomende werkzaamheden voor de jeugdige waterschappers zijn onder meer maaien van waterbergingen, afzetten van struikgewas, knotten van wilgen en herkennen van bijzondere planten en diersoorten.

Met het aanbieden van werkervaringsplaatsen wil het waterschap laten zien dat het niet alleen de kerntaken professioneel uitvoert, maar zich ook sociaal maatschappelijk betrokken voelt. De 1e-jaars scholieren volgen de nieuwe MBO-opleiding Sportvisserij en aquacultuur, waarvoor ze zich bezighouden met verschillende onderwerpen, zoals natuur en milieu, dierenwelzijn, waterbeheer, flora- en faunawetgeving, duurzaamheid en visstandbeheer. Items die ook bij de taken van het waterschap horen.

Met de opleiding kunnen de jongeren later aan de slag in diverse functies, onder andere bij waterschappen. Denk hierbij aan beroepen als adviseur milieu en waterbeheer, toezichthouder/handhaver milieu- en visserijwetgeving of adviseur recreatie en toerisme bij een gemeente, provincie of waterschap.

Het voornemen is een samenwerking aan te gaan voor de duur van 2 jaar met in deze periode 10 weken actief werk in het werkgebied van het waterschap. Het ‘meelopen’ vindt plaats in District 2 van Groot Salland. Dit behelst de regio’s Rouveen, Hasselt, Nieuwleusen en Staphorst.

Artikel delen:
Reacties 7
  1. Voor ieder stel stagaires kan er zo een vaste kracht gewieberd worden.

    Jij hebt met alles alleen maar slechte revaringen.

    Heb juist voor het merendeel leuke ervaringen met stagaires. En je werk over nemen, ja hoor. Kost je alleen maar tijd. Aan het eidn van een periode kunnen ze vaak wel e.e.a wat zelfstandig doen. Maar voor de rest, is het van jou kant investeren in hun toekomst. En dat heb ik altijd met plezier gedaan. En er heeft nog nooit iemand op mijn afdeling het werk van 1 van ons over genomen.


    ⚠️ Meld

Reageer