Onderzoek naar mogelijke blindganger in Holtenbroek

Zwolle – In de Zwolse wijk Holtenbroek wordt momenteel aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van een blindganger, op een bouwterrein. Deze detectiewerkzaamheden volgen op onderzoek in een groter gebied in Holtenbroek, eerder dit jaar. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat zich op één plek – op zo’n vijf meter onder het maaiveld – een metaalhoudend of metalen voorwerp bevindt.

blindganger.jpg

Het aanvullende onderzoek dat vandaag is begonnen is nodig om vast te stellen of het om een blindganger gaat, of bijvoorbeeld om een grote zwerfkei met een hoog ijzergehalte. Naar verwachting is medio deze week de uitslag van de detectie bekend. Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte van het aanvullende onderzoek. De uitkomst daarvan en eventuele vervolgstappen worden – vanzelfsprekend – ook gecommuniceerd met de buurtbewoners.

Veilige afstand

De plek waar het object is gevonden is op veilige afstand van bestaande bebouwing. Uit voorzorg worden bodemtrillingen in de onmiddellijke omgeving van de onderzoekslocatie voorkomen. Tot op tien meter van de plek mag niet worden geheid en gegraven, en zwaar beladen vrachtwagens op het bouwterrein moeten rustig rijden. De bouwwerkzaamheden hoeven niet gestopt te worden tijdens de detectie.

Voor het onderzoek worden een aantal buizen in de grond geboord. Via die buizen worden vervolgens metaaldetectoren rondom het object op enkele meters onder de grond gebracht. Op basis van de gegevens van deze detectoren kan vervolgens de omvang en vorm van het object nauwkeuriger worden vastgesteld. Door deze wijze van werken is het niet noodzakelijk om (extra) veiligheidsmaatregelen te treffen.

ArchiefmateriaalHet onderzoek naar blindgangers in Holtenbroek is uitgevoerd omdat uit nieuw ontdekt archiefmateriaal naar voren is gekomen dat boven een bepaald gebied van de wijk in de Tweede Wereldoorlog bommen zijn afgeworpen, Het aantal op luchtfoto’s waargenomen kraters van de inslagen van de vliegtuigbommen komt niet overeen met het aantal afgeworpen bommen. Er kunnen dus een aantal bommen liggen die niet ontploft zijn. Onbekend is of er in of na de oorlog blindgangers in het gebied geruimd zijn.

Op basis van de bekende gegevens komt het externe adviesbureau tot de conclusie dat er geen kans is op spontane ontploffing. Dat leidt tot de conclusie dat mogelijke blindgangers in het gebied niet tot acuut gevaar leiden. De gemeente wil echter wel in kaart hebben waar mogelijke blindgangers (nog) liggen.

Meer informatie over het onderzoek naar blindgangers in Holtenbroek is te vinden op de website van de gemeente Zwolle:http://www.zwolle.nl/artikel/Mogelijk-blindgangers-onder-Trapjeswijk-en-Muziekwijk.htm

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer