Trias en Provincie bereiken akkoord over jeugdzorg

Zwolle – Trias Jeugdhulp en de Provincie Overijssel hebben vandaag een akkoord bereikt over onder meer een nieuwe verdeling van de provinciale financiële middelen in de jeugdzorg in Overijssel per 1 januari 2011.

Het ligt in de bedoeling om het akkoord waar ook andere jeugdzorg-aanbieders bij betrokken zijn, te ondertekeningen op maandag 4 oktober. Dit betekent dat daarmee een meer evenwichtige verdeling van middelen over de regio’s in Overijssel wordt bereikt. Hierdoor kunnen kinderen die in Overijssel hulp nodig hebben voortaan nog sneller en beter dan nu geholpen worden. Gedeputeerde Gert Ranter van Jeugdzorg is blij met het bereikte akkoord en met de herstelde goede relatie met Trias: “Naar mijn mening wordt hiermee een grote stap voorwaarts gezet in de verbetering van de jeugdzorg. Daarnaast zijn goede afspraken gemaakt over een goede overdacht van de pleegzorg van Trias naar jeugdinstelling Jarabee. Van deze overdracht zullen pleegouders geen hinder ondervinden”.

Het akkoord van vandaag volgt op het bezwaar van Trias tegen het besluit van Gedeputeerde Staten over de nieuwe verdeling van de middelen. De afgelopen periode is veelvuldig overlegd om er als provincie en Trias samen uit te komen. Partijen hebben daarbij open en constructief naar een oplossing gezocht.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer