Lectoraat Windesheim helpt professionals bij zingeving

Zwolle – Professionals in tal van beroepen worden geconfronteerd met religieuze uitingen en belevingen die steeds meer individueel gekleurd zijn. We leven immers in een tijd waarin de traditionele kerkelijke theologie aan invloed en herkenning verliest. Er is geen overkoepelend leerkader meer. Hoe ga je daar bijvoorbeeld als docent, studentenbegeleider, uitvaartverzorger, verpleegkundige, verzorgende, maatschappelijk of pastoraal werker mee om? Wat heb je nodig om daarin een weg te vinden? Hoe ziet een publieke theologie eruit? Hoe sluit je aan op de belevingswereld van de huidige mens die op eigen wijze zin geeft aan zijn bestaan?

Op deze prangende vragen gaat dr. André Mulder op dinsdag 5 oktober a.s. in tijdens zijn installatie als lector van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. De kern van zijn lectorale rede is het zoeken naar woorden in een taal van deze tijd. En het is ook zoeken naar waarden die in het onderwijs en de beroepspraktijk worden ingevuld, en van waaruit wordt geleerd en gewerkt. De ervaringen van mensen komen steeds losser te staan van religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Begrippen uit deze tradities verliezen hun betekeniskracht en zijn voor velen niet meer herkenbaar.

Door middel van praktijkgestuurd onderzoek helpt het lectoraat professionals en organisaties bij de vormgeving van levensbeschouwelijke communicatie in verstaanbare taal en waardevolle werkprocessen. Invalshoek daarbij zijn de alledaagse ervaringen van mensen. En ook hun verwondering over verschijnselen die ze waarnemen, en die vragen oproepen waarop de gangbare kennis en wetenschap geen passende antwoorden hebben. Die verwondering beschouwt het lectoraat als concrete vindplaats van een publieke theologie die bij onze tijd past.

Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim doet onderzoek en verleent diensten in nauwe samenwerking met professionals, bedrijven en organisaties binnen en buiten de hogeschool, zoals scholen, zorginstellingen, geestelijk verzorgers, kerken, reli-ondernemers en uitvaartondernemers. De vraag naar de invulling van zingeving in opleiding en werk leeft breed en is erg actueel.

De installatie van André Mulder vindt op 5 oktober 2010 tussen 14.00 en 17.00 uur plaats in het Auditorium van Windesheim. Aan het begin van de bijeenkomst geven leden van de kenniskring, die aan het lectoraat zijn verbonden, in een aantal workshops een indruk van de onderzoeksgebieden waarmee zij zich bezighouden.

Artikel delen:

Reageer