Moderne Devoten blijvend actueel

Zwolle – Wie de namen leest van Geert Groote, Dirc van Herxen en Gerard Zerbolt van Zutphen weet vaak niet dat deze drie mannen tot een zelfde beweging behoorden. Een hervormingsbeweging waar ook Thomas a Kempis deel van uitmaakte.De stichting Thomas a Kempis wil graag aandacht vragen voor deze beweging.Deze beweging werd de “Moderne Devotie “genoemd en heeft haar wortels in het gebied tussen Zwolle en Deventer aan de IJssel. In deze tijd van onzekerheid in de samenleving en misstanden in diverse kerken hebben de Moderne Devoten ons nog veel te zeggen en zijn ze actueler dan ooit.

Als gangmaker en initiator binnen de beweging geldt  Geert Groote (1340-1384).Hij is de stichter van de beweging van de broeders en zusters van het gemeene leven. Een beweging die terug wilde gaan naar het leven van de eerste christengemeenschap. Geert Groote is vooral bekend vanwege zijn protest tegen de bouw van de Domtoren en zijn gebedenboekjes. Naast Geert Groote en Thomas a Kempis schreven ook Dirc van Herxen  (1381-1457) en Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) veel teksten. Het betreft geschriften die tegenwoordig minder of niet bekend zijn. Er zijn drie deskundige inleiders bereid gevonden om deze teksten toegankelijk te maken. Daarin komen een aantal deugden naar voren die ook nu nog een richtsnoer kunnen zijn in ons dagelijks leven.

Dirc van Herxen was de rector van het Zwolse Fraterhuis, tevens was hij leider van de beweging van 1409 – 1459. Hij was vooral op onderwijs gericht, in alle eenvoud en soberheid. Tijdens de revolutie in 1416 te Zwolle moest hij halsoverkop vluchten, anders was hij door woedende burgers de gracht in gegooid en vermoord. De bisschop van Utrecht had namelijk na een klacht van Dirc besloten om de leiding van de stad (oa. de gilden) te onthoofden of te verbannen. De grafsteen van Dirc van Herxen is nog te vinden in de kerk van Windesheim, de oude bierbrouwerij van het klooster.

Gerard Zerbolt van Zutphen was de bibliothecaris en kopiist van de beweging in Deventer.Hij riep op tot voorbeeldgedrag, ingetogen en inspirerend. Verder was hij gespecialiseerd in recht en met die achtergrond was hij ook de verdediger van de beweging van de Moderne Devotie. De beweging van Moderne Devotie riep op tot een devoot leven van studie, meditatie en gebed. Daarbij kon je gewoon leek blijven en hoefde je niet te voldoen aan allerlei orderegels.

Wat de Moderne Devoten ons nu nog te zeggen hebben hoort u op drie verschillende avonden. Laat u verrassen door woorden uit het verleden, deel uitmakend van een belangrijke periode van onze eigen geschiedenis.

12  OKTOBER   Inleiding door Prof. K. Goudriaan over Geert Groote.
Prof. Goudriaan behandelt een wat onbekend geschrift van Geert Groote, namelijk “De Semonia ad Beguttas”, over de simonie tot de begijnen.

(simonie is het beschikbaar stellen van geestelijke goederen tegen betaling)

2 NOVEMBER  Inleiding door dr. J.L. (Lydeke) van Beek over Dirc van Herxen.
Ze schreef de dissertatie “Leken trekken tot Gods Woord. Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek”. Op deze cursusavond gaat zij daar nader op in.

23 NOVEMBER  Inleiding: Dr. R.Th.M.(Rudolf) van Dijk over Gerard Zerbolt van Zutphen.
(Karmeliet en wetenschappelijk medewerker  van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen).
Tot de onbekende geschriften, Verborgen schatten uit de Moderne Devotie, behoort ook Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) en zijn boek ‘Geestelijke bestijgingen’.

Rudolf van Dijk: “Anders dan nu (anno 2010) behoorde dit boek in de vijftiende eeuw overigens zeker niet tot de’ onbekende geschriften’ of ‘verborgen schatten’. Het was een in brede kring verspreid en gelezen boek, dat je qua genre nu het best zou kunnen omschrijven als ‘gids voor de geestelijke weg van een christen’ ”.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Graag zou ik weten hoe je je kunt opgeven voor deze lezingen. En waar worden de lezingen gehouden. En hoe laat. Dat alles staat niet in het artikel.


    ⚠️ Meld

Reageer