Geen fusie GH Zwolle en GH Ede in 2011

Zwolle – De intentie om in 2011 een fusie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (GH) te realiseren wordt voorlopig niet doorgezet.  De CHE heeft aangegeven de fusie vooralsnog minimaal twee jaar te willen uitstellen.

Begin november 2009 tekenden de CHE, GH en Driestar Educatief een intentieverklaring om samen een strategische alliantie te vormen. Daarnaast tekenden de CHE en de GH een intentieverklaring om te komen tot een fusie. De strategische motieven om tot een fusie te komen, gelden voor beide besturen onverminderd. Vanaf november 2009 is intensief samengewerkt om te komen tot een gemeenschappelijk Strategisch Instellingsplan. In dit proces is het vertrouwen gegroeid dat de CHE en de GH in staat zijn tot de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische agenda en dat een gefuseerde hogeschool gestalte kan geven aan verder versterking van kwalitatief goed christelijk hoger onderwijs.

In de achterliggende maanden zijn naast het gemeenschappelijk Strategisch Instellingsplan ook de bestuurlijke, organisatorische en financiële gevolgen van de interne beleidsagenda’s voor beide hogescholen en de te fuseren instelling inzichtelijk gemaakt. Hoewel beide hogescholen zelfstandig hun agenda kunnen realiseren, zijn daarbij verschillen in bestuurs- en toezichtcultuur geconstateerd en zijn de financiële risico’s in kaart gebracht. Deze laatste belemmeren naar het oordeel van de CHE een succesvolle fusie op dit moment.

De CHE en de GH hebben besloten verder te werken aan de eigen strategische agenda’s. Daarbij is de intentie uitgesproken om, waar mogelijk, samen te werken en elkaar te ondersteunen. 

Artikel delen:

Reageer