Incidentele subsidie voor activiteiten DOAS

Zwolle – De Oude Ambachts School (DOAS) ontvangt een incidentele subsidie voor stimulering en huisvesting van de creatieve industrie. Het bedrag van € 103.309,- is toegekend in het kader van het programma Investeren met Gemeenten. De provincie Overijssel stelt een zelfde bedrag beschikbaar voor DOAS.

De Oude Ambachts School is onlangs gerestaureerd en is eigendom van woningcorporatie SWZ. Het pand biedt ruimte aan ‘gewone’ huurders en aan creatieven. Zo komen er 30 kunstenaars en ambachtslieden, theater Gnaffel, Frion, een studentenwerkplaats en een oefenruimte met studio voor bands en muziek in het pand.

Het creatieve broedplaatsgedeelte van het pand wordt gehuurd door de Stichting DOAS. Deze stichting wil de broedplaats nadrukkelijk een bredere maatschappelijke doelstelling geven. Zij heeft daarom een plan opgesteld om de inwoners van Zwolle kennis te laten maken met de culturele activiteiten van haar huurders. Zo gaat DOAS onder andere samenwerken met scholen voor workshops en projecten en masterclasses en workshops voor het bedrijfsleven organiseren.

Dergelijke initiatieven verbeteren niet alleen het creatieve en culturele klimaat van Zwolle, maar zorgen ook voor innovatie en versterking van de Zwolse economie economie.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer