Ambelt Academie gaat van start

Zwolle – In het kader van Passend Onderwijs is Orthopedagogisch Centrum de Ambelt dit schooljaar gestart met een nieuw initiatief: de Ambelt Academie. Om duidelijk te maken wat de Ambelt Academie kan gaan betekenen voor het reguliere onderwijs presenteren de Ambelt en de Ambulante Dienstverlening -tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst – de missie van de Ambelt Academie aan de samenwerkingsverbanden van het Primair en Voortgezet Onderwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 oktober op de Ambelt-locatie ‘Hengeveld College’ in Zwolle.

Projectcoördinator van de Ambelt Academie, Joop de Groot: “We gaan in overleg met de samenwerkingsverbanden over wat de Ambelt Academie in de toekomst voor het regulier onderwijs kan gaan betekenen. In de toekomst zullen meer kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek opgevangen worden in het reguliere onderwijs. Als Ambelt Academie willen we daarom graag een bron van kennis en vaardigheden zijn voor de reguliere scholen. Dit past bij de belangrijke onderwijsontwikkeling ‘Passend Onderwijs’: het bieden van een passende plek dicht bij huis aan ieder kind, met voldoende kennis en vaardigheden.”

De Ambelt Academie heeft als hoofddoelstelling het verzamelen, bundelen, ontwikkelen en uitdragen van relevante kennis en expertise op het gebied van het onderwijs aan kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblematiek, dit in samenwerking met een universitair centrum. Joop de Groot: “In de praktijk betekent dit dat er scholing wordt geboden aan medewerkers van de Ambelt en aan de reguliere scholen. Ook wordt er samengewerkt met professor Bram Orobio de Castro van de Universiteit van Utrecht, om te profiteren van de daar aanwezige kennis en om samen praktijkgericht onderzoek te kunnen uitvoeren.”

De cursussen, inzet van mensen, het geven van onderwijshulp en het uitvoeren van ondersteuningsprogramma’s worden voor het grootste gedeelte verzorgd door deskundigen van de van de Ambelt. Op deze manier wordt er beter gebruik gemaakt van de bestaande kennis binnen de Ambelt en aanverwante instellingen en wordt deze tevens verbreed.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Hoop dat dit een succes wordt. Maar ouders reken er niet op dat dan alles vanzelf gaat.

    De Ambelt Academie heeft als hoofddoelstelling het verzamelen, bundelen, ontwikkelen en uitdragen van relevante kennis en expertise op het gebied van het onderwijs aan kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblematiek, dit in samenwerking met een universitair centrum. Joop de Groot: ⤽In de praktijk betekent dit dat er scholing wordt geboden aan medewerkers van de Ambelt en aan de reguliere scholen.

    Maar heb je een kind die in dit spectrum valt, dan gaat het niet zonder slag of stoot dat je kind les krijgt in het regulier onderwijs.
    Ik hoop dat leraren van vele scholen op deze manier meer inzicht gaan krijgen in deze kinderen.


    ⚠️ Meld

Reageer