Inloopochtend RK Jenaplanschool De Phoenix

Zwolle – De schoolkeuze is een belangrijk moment voor ouders en kinderen. Voor iedereen die benieuwd is of de leermethode, sfeer en manier van werken van RK Jenaplanschool De Phoenix bij hun kind past, houdt de “brede” basisschool elke 1e donderdagchtend van de maand een inloopochtend van 9 tot 12.00 uur. 

Juf Daniëlle Nooter (Directeur) heet ouders/verzorgers en kind(eren) op deze ochtenden van harte welkom. Tijdens de inloopochtend wordt er gewoon les gegeven op school, een mooie kans om te ervaren hoe het op de Phoenix is op een normale schooldag. Men kan een kijkje nemen in één van de groepen. Op deze jenaplanschool zullen de ouders ervaren dat kinderen werken in stamgroepen, maar soms ook weer een taal- of rekenles krijgen op eigen groepsniveau. Daarnaast ziet men hoe aan de vier pedagogische situaties van het jenaplan-onderwijs (gesprek – spel – werk – viering) gestalte wordt gegeven. Tevens krijgt u inzicht in de materialen en lesmethodes die op de Phoenix worden gehanteerd. Op deze ochtenden hoort u ook meer over het continurooster van de Phoenix en de Buitenschoolse opvang van Landstede, die zich ook in het schoolgebouw bevindt.U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De deur staat voor u open.

De Phoenix bevindt zich aan de Zalmkolk 2 (nabij winkelcentrum Forelkolk) in Zwolle-Zuid.

De inloopochtenden zijn dus elke 1e donderdagochtend van de maand, met uitzondering van vakanties en/of feestdagen. De eerstvolgende ochtenden zijn dan:

7 oktober, 11 november en 2 december 2010

Voor informatie: mail Daniëlle Nooter directie@de-phoenix.nl

Artikel delen:

Reageer