Samenwerking project Armoede en Gezondheid goed

Zwolle – In Zwolle draait het project ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’ sinds september 2009. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Icare en GGD IJsselland. Het project is opgezet omdat armoede ongunstig is voor de gezondheid, zeker voor kinderen. Na een jaar van uitvoering is er al veel bereikt, zo blijkt uit cijfers én ervaringen.

Sinds de start van het project ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’, een jaar geleden, is het project al 163 keer ingezet. Het project is vaak ingezet om kinderkleding aan te vragen, maar ook bedden, (kinder)fietsen, fietsstoeltjes en buggy’s. Naast deze meer algemene benodigdheden zijn er ook verstrekkingen gedaan voor bijvoorbeeld borstkolven en luizenmiddel.

Projectleider Karla Kuiperij van GGD IJsselland, vertelt dat het belangrijkste doel van het project het verminderen van aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s bij kinderen is. “Het project is gericht op kinderen van nul tot twaalf jaar bij wie de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsrisico of gezondheidsprobleem constateert dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. De kinderen komen in beeld tijdens contactmomenten van Icare JGZ dat wil zeggen op het consultatiebureau of inloopspreekuur of GGD JGZ en dat is tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken in groep twee en groep zeven van de basisschool. Maar ook andere organisaties weten de JGZ te vinden voor dit project. Zo komen er bijvoorbeeld vragen van leerkrachten of politie. Het bereik van het project is groot; nagenoeg alle kinderen in Zwolle worden bereikt.”

De Jeugdgezondheidszorg geeft een advies aan de ouders en doet een aanvraag bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Zwolle. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld een winterjas, een matras of zwemles. Sociale Zaken ziet deze aanvraag als zwaarwegend en draagt zorg voor een mogelijke financiële ondersteuning. Voor het project heeft de gemeente vaak een éénmalige verstrekking gedaan. Hiernaast is er veel gevraagd naar sport(subsidie). Wanneer het om grotere bedragen ging, is geprobeerd mensen via de bijzondere bijstand te helpen. Vaak ging het om een combinatie van een éénmalige verstrekking en verwijzingen naar andere voorzieningen met de daarvoor benodigde informatie en formulieren.

Een belangrijk nevendoel van de gemeente Zwolle het verminderen van niet-gebruik van financiële voorzieningen. Een groot gedeelte van mensen die daar wel recht op hebben, maken namelijk onvoldoende gebruik van financiële voorzieningen. Kuiperij: “Doordat Sociale Zaken door het project meer gezinnen ‘in beeld’ heeft, was de hoop dat het project helpt bij het verminderen van het niet-gebruik van financiële voorzieningen. En dit blijkt het geval. Binnen het project wijst Sociale Zaken de mensen die aangemeld worden door de JGZ, namelijk altijd op de mogelijkheden van inkomensondersteunende voorzieningen. Dat is te merken, want er schijnt een flinke toename van aanvragen te zijn.” Ook probeert de gemeente Zwolle een structurele oplossing te vinden voor de financiële problemen in het gezin.

Het positieve resultaat van de interventie is natuurlijk niet alleen aan cijfers af te lezen. Sociale Zaken krijgt regelmatig retourenveloppen van klanten binnen waarin de bonnetjes zitten van de aankopen van de eenmalige verstrekkingen. Soms zit er dan een briefje bij van een klant, met teksten als: “Het is gelukt! Nogmaals hartelijk dank“. “Deze eenmalige uitkering heeft mij veel geholpen, daar wil ik u van harte voor danken.” of “Met alle dank voor de kinderstoel”.

Uit deze voorbeelden blijkt dat het juist ook om die kleine zaken kan gaan. Wethouder Filip van As (Sociale Zaken): “Iets voor elkaar kunnen krijgen voor je kinderen, dat is toch wat iedere ouder wil. Zeker wanneer het om gezondheid en veiligheid gaat. Voor veel ouders geldt waarschijnlijk dat ze al zo vaak nee, moeten zeggen. Dat is ook de reden waarom ik vind dat we met dit project sowieso succes hebben. Het zijn allemaal klanten, die geholpen worden met iets wat anders waarschijnlijk niet gemakkelijk gelukt was. Nu wordt de noodzaak en de relatie met gezondheid zichtbaar gemaakt en zijn deze relatief kleine, algemene maar gezonde behoeften toch te vervullen.”

Artikel delen:

Reageer