Onderwijsinspecteur bezoekt Zwolse peuterspeelzalen

ZWOLLE  – Na de vier grote steden is Zwolle een van de eerste gemeenten waar de Inspectie van het Onderwijs de voorschoolse voorzieningen heeft beoordeeld. Uit het inspectie-onderzoek kwam naar voren dat de basiskwaliteit van de Doomijn peuterspeelzalen, die voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bieden, op orde is. Tot nu toe werden peuterspeelzalen en kinderdagverblijven alleen door de GGD geïnspecteerd. Met de onderwijsinspectie hadden zij niet te maken.

Nu de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) per 1 augustus 2010 in werking is getreden, verandert dat. In 2013 moeten alle gemeenten die voorschoolse voorzieningen bieden door de onderwijsinspectie zijn beoordeeld. Een van de eerste gemeenten waar de onderwijsinspectie contact mee legde was Zwolle.
Niet alleen de gemeente Zwolle maar ook Doomijn – in Zwolle een van de grootste aanbieders van peuterspeelzalen en kinderopvang – wilde graag meewerken aan een onderzoek door de onderwijsinspectie. En de uitkomsten bleken positief. Niet alleen blijkt het Zwolse gemeentelijk beleid op het gebied van VVE op veel punten van voldoende kwaliteit. Ook blijkt de basiskwaliteit van de Doomijn VVE-peuterspeelzalen op orde. Om een paar voorbeelden te noemen: het pedagogisch handelen wordt positief beoordeeld, het ouderbeleid is van voldoende kwaliteit en Doomijn vervult een voorbeeldfunctie als het gaat om intakes. De peuterspeelzalen beschikken over een goed eigen netwerk, waardoor ze voor ouders heel laagdrempelig zijn. Het belangrijkste aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voren kwam, was de doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelzaal naar basisschool. Het beleidsteam VVE van de gemeente Zwolle neemt dit mee bij de vorming van het gemeentelijk beleid. 

Artikel delen:

Reageer