Ingreep gebied Den Doorn

Zwolle – Op zaterdag 9 oktober vindt in het gebied Den Doorn de feestelijke aftrap plaats van een reeks natuurherstel projecten langs de Vecht. Den Doorn is als eerste aan de beurt. In het gebiedje wordt de voedselrijke bovenlaag afgegraven en afgevoerd. Daardoor krijgt de kievitsbloem in de Vechtuiterwaarden tussen Zwolle en Hasselt (Genne) meer kans.

Er wordt ‘ontsteend’, een oude Vecht-meander wordt opengemaakt en het reliëf van rivierduintjes hersteld. De klus gaat zo’n zes weken duren. De provincie Overijssel heeft onder meer de buurtbewoners in het gebied uitgenodigd om as. zaterdag een kijkje te nemen. Er zijn na de officiële aftrap door gedeputeerde P. Jansen en wethouder H.J. Dannenberg van Zwolle twee korte wandelingen (om 14.30 en 15.30 uur) voor belangstellenden uitgezet. Een deskundige gids vertelt het publiek tijdens de tocht wat ‘natuurherstel’ voor het gebied betekent. Advies: laarzen mee.

Ecologische Hoofd Structuur
Samen met het rijk investeert provincie Overijssel in het beschermen en ontwikkelen van waardevolle natuurgebieden. Dat gebeurt onder meer in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van grote en kleine natuurgebieden dat uiterlijk eind 2018 in Nederland ingericht moet zijn. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de provincie Overijssel extra geïnvesteerd in de realisatie. Dit jaar wordt op een aantal plaatsen in het Vechtdal nieuwe natuur ingericht. Zo kunnen zeldzame dier- en plantensoorten beter overleven en genieten omwonenden en bezoekers ook in de toekomst van mooie natuur en bijzondere landschappen in Overijssel.

Artikel delen:

Reageer