Pilot Ruimtelijke Kwaliteit Langenholte en omgeving

Zwolle – Wat zijn de sterke punten van het buitengebied dat grenst aan Aalanden en Berkum Brinkhoek? Hoe houden we dit gebied (ook wel stadsrand genoemd) toegankelijk, leefbaar en aantrekkelijk om te wonen, te werken en te ontspannen?

Deze vragen komen aan de orde bij het toekomstbeeld dat de gemeente dit najaar samen met bewoners en andere belanghebbenden wil opstellen voor dit gebied dat ligt tussen grofweg het Zwartewater, de Vecht en Aalanden (Langenholte e.o.). Het college van B&W heeft ingestemd met dit proefproject. De Provincie Overijssel draagt financieel bij. Aanleiding voor de pilot is de wens van Provinciale Staten dat de (grotere) gemeentes in Overijssel tot integrale visies op stadsranden komen, zodat de kernkwaliteiten hiervan beter behouden worden. De provincie wil in de vorm van enkele pilots komen tot deze integrale visies. De gemeente Zwolle heeft met de provincie afgesproken om voor de stadsrand Langenholte e.o. een toekomstbeeld ruimtelijke kwaliteit te maken.

Was voorheen het buitengebied voorbehouden aan de landbouw (boerderijen). De laatste jaren is het buitengebied ook het domein van andere functies, zoals wonen, kleinschalige bedrijvigheid (zoals een Bed & Breakfast) en verschillende vormen van recreatie, waardoor wandelaars en fietsers het gebied bezoeken. Hoe zorgen we er enerzijds voor dat de aantrekkelijkheid van het gebied en de bijzondere kenmerken van het landschap in de toekomst behouden blijven? En hoe bieden we anderzijds een plek aan nieuwe activiteiten? Het antwoord op deze vragen komt aan de orde in het toekomstbeeld: de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Naar verwachting is deze nota in het voorjaar van 2011 in concept gereed. De nota is een document dat naast het bestemmingsplan functioneert. Het is een toetsingsdocument voor toekomstige initiatieven en ontwikkelingen in het gebied. Het document functioneert daarom straks naast het bestemmingsplan. De totstandkoming van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Langenholte e.o. in drie stappen: in beeld brengen van bestaande kenmerken en structuren van het gebied, het opsporen en benoemen van kwaliteiten en mogelijkheden en het maken van het streefbeeld. De bewoners en gebruikers van het gebied spelen gedurende het hele proces een centrale rol. Zij kennen hun leefomgeving als geen ander en deze lokale kennis verdient plek in de nota. Hieraan wordt op verschillende manier invulling gegeven. Onder ander via een klankbordgroep, huiskamergesprekken en interactieve schetssessies.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Ben ik heel benieuwd naar ,als dat weer van die snuffel paden worden etc wat die geitenwollensokken figuren willen is het weggegooid geld.Struinpaden over het erf van een boer die daar niets van moet hebben en dergelijke flauwe kul onderzoeken.


    ⚠️ Meld

  2. Ach Wichert, ook het groen buiten de voetbalvelden is de moeite waard. Deze geitenwollensok wandelt heel graag. Vaak door het Westerveldse bos, dus Dijklanden, NEE. Laatst een kuierroute gedaan bij Rouveen. Idd over hekjes, door weilanden, over oude kerkpaden zoals in Engeland al eeuwenlang goed gebruik is. Vele boeren werken daar graag aan mee. Probeer het eens, zou ik zeggen.


    ⚠️ Meld

  3. Dame daarom wil ook graag dat ze met de tengels van de Dijklanden en b.v het Westerveldsebos afblijven.Als ik het al zou kunnen had ik het graag gedaan.Ik vind echter waar boeren hun koeien nog hebben lopen dat daar maar niet zomaar allerlei paden kunnen gemaakt worden.Wees blij met de boeren.In Langenholte b.v is heel veel creativiteit onder de bewoners .Tot nu toe is er erg weinig goed overleg geweest en daar erger ik mij aan .


    ⚠️ Meld

Reageer