SP vreest gevolgen regeerakkoord voor Zwols beleid

Zwolle – de Zwolse SP vraagt het stadsbestuur een oordeel over de maatregelen die worden genoemd in het regeer- en gedoogakkoord. Nu het CDA-congres zich achter het regeerakkoord heeft geschaard, vreest de SP dat dit rampzalige gevolgen zal hebben voor het Zwolse (sociale) beleid.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘In het regeer- en gedoogakkoord staan maatregelen als het verlagen van de bijstand met 2000 euro per jaar, arbeidsgehandicapten onder het minimumloon laten werken en grote bezuinigingen op kunst en cultuur. Als deze maatregelen worden ingevoerd raakt dat de kern van de Zwolse maatschappij. De SP wil van het stadsbestuur een duidelijke visie op het regeer- en gedoogakkoord.’ De Zwolse socialisten vragen het stadsbestuur of zij het aankomende Kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV wenselijk vinden. Ook wil de partij van allerlei afzonderlijke maatregelen weten hoe het stadsbestuur er tegen aankijkt.

Siderius: ‘Dit college heeft bijvoorbeeld beloofd dat er niet wordt bezuinigd op de armoederegelingen. Het Kabinet wil dat nu wel gaan doen. De SP vraagt zich af op welke wijze het stadsbestuur protest gaat aantekenen en ervoor gaat zorgen dat er niet wordt gestolen van de armen ten gunste van de rijken.’

Brief en vragen SP Zwolle:

Afgelopen zaterdag heeft het CDA-congres ingestemd met deelname aan het Kabinet Rutte 1 van de VVD en het CDA. Dit Kabinet wordt gedoogd door de PVV door middel van een aanvullende gedoogakkoord.

In deze akkoorden worden onder andere de volgende maatregelen voorgesteld:

§         verlagen van de bijstand met 2000 euro op jaarbasis in 20 jaar
§         arbeidsgehandicapten moeten onder het minimumloon gaan werken
§         invoering van animal-cops
§         boerkaverbod
§         inperking van de basisverzekering
§         minder parlementariërs
§         hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd
§         schrappen sollicitatieontheffing alleenstaande ouders in de bijstand met de zorg voor kinderen onder de vijf jaar
§         toetsing bij de bijstand gaat niet meer op partnerinkomen, maar op huishoudinkomen
§         normeren van de inkomensondersteunende regelingen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm
§         minder subsidie naar kunst en cultuur
§         culturele instellingen worden meer privaat van opzet en worden vermarkt
§         verdwijnen van 30.000 WSW-plaatsen.

Bovenstaande maatregelen zullen ook invloed hebben op het Zwolse beleid. 

Dat brengt de SP bij de volgende vragen:

§         Vindt u het wenselijk dat Nederland mogelijk wordt geregeerd door een coalitie van de VVD en het CDA, met gedoogsteun van de PVV? Zo ja/nee, waarom?
§         Hoe beoordeelt u het gepresenteerde regeer- en gedoogakkoord? Kunt u dit uitgebreid toelichten?
§         Wat is uw mening over bovengenoemde maatregelen? Kunt u per maatregel uw mening geven en de wenselijkheid van de maatregel?

Tjitske SideriusFractievoorzitter
SP Zwolle 

 

Artikel delen:
Reacties 18
 1. Laten we de lokale politiek lokaal houden. En het rijksbeleid als kader aanmeten waarbinnen de lokale politiek haar ding doet. Is al lastig zat.

  Met vriendelijke groet,
  Martijn van der Veen


  Maak melding

 2. We kunnen de landelijke ontwikkelingen niet (blijven) negeren. Dit beleid raakt ook de Zwolse maatschappij. Ik vind wel dat het college hier een uitgangspunt in dient te nemen.


  Maak melding

 3. Volgens mij kun je het 1 niet loskoppelen van het ander.Als wij als Zwollenaren minder te besteden krijgen vanuit Den Haag,moeten wij ons toch ook aanpassen.Ik ben benieuwd Marcello wat de twee cda leden morgen doen .Zouden zij ook de moed hebben net als Klink???Emile ik vraag me ook af als ik deze twee akkoorden zie en ze gaan inderdaad door,waarom het dan verkeerd zou zijn als de SP mee zou doen.Geert je moet morgen weer voorkomen,of ben je niet dezelfde .


  Maak melding

 4. Ik hoop dat de Zwolse politiek een eigen koers durft te varen. Dat zou trouwens ook niet meer dan terecht zijn, aangezien de PVV in maart niet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle heeft deelgenomen. Lokaal liggen de verhoudingen (gelukkig) anders.


  Maak melding

 5. Laat ik voorop stellen dat ik ook absoluut niet blij ben met dit kabinet, maar ik vraag me af wat de relevantie voor de Zwolse politiek is om te weten of het college het wenselijk vind dat er een gedoogkabinet komt.

  Ik heb echt heel veel vertrouwen in de daadkracht van het Zwols college, maar of die daadkracht zo ver gaat dat het invloed heeft op de landelijke politiek waag ik echt te betwijfelen.

  Laten we ons concentreren op de Zwolse politiek. Met de aangekondigde bezuinigingen staat ook Zwolle voor zware en moeilijke keuzes. Laten we het vooral daar over hebben en laat ze in Den Haag hun eigen discussies voeren.  Maak melding

 6. Ik vindt dat het college geen steling hoeft te nemen mbt de landelijke strategie. Volgens mij moet men er landelijk eerst maar eens uitkomen over wat voor koers er gevaren dient te worden en daar dient de gemeente zich aan te conformeren (u wilt het anders? dan hebben we toch het instrument verkiezingen?). Natuurlijk moet er vooruit gekeken worden maar dit dient in een groter verband plaats te vinden dan dat ieder lokaal bestuur zijn plan begint te trekken.

  Naar mijn mening, is dit weer een geregisseerd oppositie spelletje die vanuit het almachtige centrale partijbestuur is ingegeven.  Maak melding

 7. De SP is een goed geleide organisatie, wat ook inhoudt dat inderdaad landelijk in gemeenten dezelfde berichten verschijnen.
  Indien de vragen alleen van de Zwolse fractie afkomstig zijn, zie ik dat graag door Tjitske bevestigd.

  Frankwin, landelijke politiek heeft natuurlijk wel gevolg voor het Zwolse. Ben je nu raadslid of niet?? Dat moet je echt weten. Als er b.v. een boerkaverbod komt, geldt dat toch echt ook voor Zwolle hoor. Zeker met een VVD burgemeester aan het roer.
  Je hebt gelijk dat er in Zwolle ook nog het nodige gedaan en bezuinigd moet worden.  Maak melding

 8. We gaan voor de buhne verder, en laten de gemeenteraad hierover een uitspraak doen. En wat blijkt: “we zijn het niet eens met de gang van zaken in de nationale politiek”. Wat dan? Gaan we een muurtje bouwen rondom Zwolle?


  Maak melding

 9. Ja Drama dom he nou herkennen ze me toch.Een muurtje bouwen rondom Zwolle wordt moeilijk wij zijn meer onnodige Bruggenbouwers.
  Frankwinn natuurlijk ben je niet blij met dit kabinet.Laten we ons concentreren op de Zwolse politiek daar is immers de Pvda de grootste partij.een en al daadkracht.


  Maak melding

 10. Ja Drama dom he nou herkennen ze me toch.Een muurtje bouwen rondom Zwolle wordt moeilijk wij zijn meer onnodige Bruggenbouwers.
  Frankwinn natuurlijk ben je niet blij met dit kabinet.Laten we ons concentreren op de Zwolse politiek daar is immers de Pvda de grootste partij.een en al daadkracht.


  Maak melding

 11. Cees; m u v de minder goedlopende afdelingen dan zeker?
  Ik ben niet onder de indruk van het ‘folderen,folderen, folderen…het is niet meer van deze tijd.Plus dat de sp net als andere partijen een vaste onderlaag creëert en dat slechts een handjevol partijmensen er echt toe doen, als je ex werknemer bij Revu bent bijv.
  Echt sektarisch, ja.


  Maak melding

Reageer