Groene zones in bestemmingsplan Geert Grootestraat

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Geert Grootestraat, Van Schoonhovenstraat vastgesteld. Woningstichting SWZ wil in het plangebied een complex met 22 appartementen bouwen. De maisonnetteflat met 21 appartementen aan de Geert Grootestraat 152 t/m 192 gaat daarvoor tegen de vlakte.

Het ontwerp van het nieuwe appartementencomplex sluit aan bij de omgeving. Door een compacte bouw kunnen groene zones worden versterkt. Het groen aan de noord- en oostrand van het plangebied blijft gehandhaafd. Ook de berken in de Hemerkenstraat blijven vooralsnog staan. Lukt dat om technische redenen niet, dan vindt een herplant met berken plaats om de bomenstructuur in de straat te handhaven. Het huidige parkeerplein krijgt een groenere uitstraling, vooral dankzij de aanplant van bomen. Tegen het eerder ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan zijn geen inspraakreacties binnen gekomen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage.

Artikel delen:

Reageer