Zwolle formuleert visie op duurzaamheid

Zwolle – Het Zwols college heeft een visie op duurzaamheid geformuleerd. Dit document vormt de voorzet voor een definitieve duurzaamheidsvisie die Zwolle samen met de raad en de stad wil ontwikkelen. Duurzaamheid is immers van en voor de stad. 

“Zwolle is al op diverse fronten actief op het gebied van duurzaamheid. Zowel in de gemeentelijke organisatie als in de stad zijn veel verschillende duurzame initiatieven en iedereen heeft weer een ander beeld van wat duurzaamheid is. We hebben daarom behoefte aan een visie en programma dat als kader en richting kan dienen voor toekomstige ontwikkelingen”, legt wethouder Dannenberg het belang van een gedeelde visie uit. Duurzaamheid betekent een langdurige balans tussen people, planet en profit. Hiermee is duurzaamheid geen synoniem voor milieuvriendelijkheid maar staat het voor een integrale ontwikkelstrategie.


Om richting te geven aan duurzaamheid en ter inspiratie aan iedereen die zich met duurzaamheid bezighoudt, heeft Zwolle vijf principes benoemd:

·         Koester diversiteit. Niet alleen diversiteit in de natuur is nodig voor duurzaamheid. Ook sociale, ruimtelijke en economische diversiteit is een voorwaarde voor een balans tussen people, planet en profit. Want diversiteit versterkt en verrijkt.

·         Duurzaamheid als leidend principe, als doel van ons handelen ·         Duurzaamheid is van en voor de stad. Duurzaamheid is van de hele gemeenschap want alleen samen bereiken we een langdurige balans.

·         Benut lokale bronnen, niet alleen voor energie maar ook voor grondstoffen. Dit versterkt de lokale economie, levert koopkracht en betrokkenheid van bewoners op.

·         Transitie en innovatie. Om bovenstaande principes te waarborgen is bij de gemeente en haar inwoners een denkomslag nodig. Daarbij zijn innovatieve ideeën voor toekomstige ontwikkelingen nodig.

Speerpunten

Als speerpunten voor de toekomst wil de gemeente onder meer haar eigen bedrijfsvoering verduurzamen, inwoners, bedrijven en instellingen betrekken bij duurzame ontwikkelingen, duurzaamheid als leidend principe hanteren bij beleids- en gebiedsontwikkelingen meer invulling geven aan duurzame dienstenbedrijven die een sleutel kunnen zijn voor het realiseren van duurzaamheidsambities, vooral op het gebied van het benutten van lokale bronnen.

De gemeente heeft vooral een stimulerende en faciliterende rol. Immers, duurzaamheid is van en voor de hele stad.

Het is de bedoeling dat de definitieve Zwolse visie op Duurzaamheid uitgewerkt in een programma rond de jaarwisseling gereed is.

Artikel delen:

Reageer