Subsidie voor 48 woningen in Stadshagen

Zwolle – De gemeente heeft van VROM een subsidie van € 120.000 ontvangen die de gemeente inzet voor de bouw van 48 woningen in Stadshagen. Met de subsidie wil de gemeente de verkoop van alle woningen in het project stimuleren. De subsidie komt rechtstreeks ten goede aan de kopers. 

Het gaat om het project van ontwikkelingscombinatie Stadshagen in Werkeren. Eerder dit jaar werd de aanvraag voor dit project in Stadshagen afgewezen wegens ontoereikend budget. Omdat VROM over een restantbudget bleek te beschikken, heeft het ministerie de afgewezen aanvragen opnieuw getoetst en nu is er alsnog subsidie toegekend. De oorspronkelijke aanvraag was voor de eerste fase (24 woningen) van het project. Om alle woningen in het project te stimuleren, heeft de gemeente besloten de subsidiemiddelen ook aan te wenden voor de 24 woningen in de tweede fase. De bouw van het project moet voor einde van het jaar van start gaan. De gemeente heeft bij de provincie Overijssel nog een aanvraag lopen voor verdubbeling van het subsidiebedrag. Als het bedrag wordt verdubbeld is er per woning een bedrag van € 5000,- beschikbaar. “Zwolle blijft, wat inwonersaantal betreft, nog steeds groeien. Het is dan ook van groot belang dat de woningproductie op peil blijft en dat de consument het vertrouwen heeft om over te gaan tot de koop van een woning. De subsidiebijdrage van VROM betekent hierin een enorme stimulans”, aldus wethouder Dannenberg. Dit is het laatste woningbouwproject waarvoor de subsidieregeling van VROM en de provincie Overijssel beschikbaar is. Verdeeld over drie rondes hebben VROM en de provincie in 2009 en 2010 subsidie voor het stimuleren van de woningbouw verstrekt. Zwolle heeft in deze drie rondes in totaal voor 370 woningen subsidie ontvangen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer