SP Zwolle vindt uitvoering parkeerbeheer oliedom

Zwolle – De SP wil opheldering van het stadsbestuur over de uitvoering van het parkeerbeheer. De partij is zeer verbaasd dat er in het nieuwe contract met Securitas BV geen gebruik wordt gemaakt van medewerkers van de sociale werkvoorziening (Wezo). Fractievoorzitter Tjitske Siderius noemt dat – zeker ook gezien de problemen bij de Wezo – oliedom.
SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: "In de vorige aanbestedingsprocedure voor parkeerbeheer zijn er afspraken gemaakt om arbeidsplekken en leerwerkplekken te creëren voor arbeidsgehandicapten. Dat is sinds september 2010 geschrapt, waardoor Securitas B.V. de medewerkers van de Wezo heeft ontslagen. Zij zijn nu thuis op de bank geparkeerd.’ De SP hekelt dit beleid, want juist in tijden van crisis moet er alles aan gedaan worden om arbeidsgehandicapten aan het werk te houden. Bovendien strookt dit beleid volgens de partij niet met de ambitie om meer arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers."

Siderius: "Het stadsbestuur snijdt zichzelf in de vingers – zeker gezien de grote problemen bij de Wezo. Dat is oliedom. Als dit de richting is die het college op wil met de arbeidsgehandicapten in de stad, dan vinden ze de SP op hun pad. Het zou juist goed zijn om bij elke gemeentelijke aanbesteding 5% van de aanbestedingssom te besteden aan het bieden van arbeidsplekken en leerwerkplekken voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen."
Dit brengt de SP tot de volgende vragen voor het college:

1.    Klopt het dat de nieuwe uitvoerder van het parkeerbeheer niet verplicht is om mensen van de sociale werkvoorziening te detacheren of in dienst te nemen? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen? Zo nee, waarom niet?

2.    Klopt het dat sinds de ingangsdatum van het nieuwe contract voor parkeerbeheer de medewerkers van de Wezo zijn ontslagen? Zo ja, wat is hiervan de reden? Zo nee, wat is dan de situatie?

3.    Vindt u het wenselijk dat er in het aanbestedingscontract geen criteria zijn opgenomen voor sociale aspecten (contract compliance) om zo arbeidsplaatsen en leerwerkplekken te creëren voor arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen? Zo ja/nee, waarom?

4.    Waren er meer bedrijven cq organisaties die zich hebben ingeschreven om het contract m.b.t. parkeerbeheer uit te voeren? Zo ja, welke en waarom is het contract uiteindelijk niet aan deze bedrijven/organisaties gegund? Zo nee, wat is volgens u daarvan de reden?

5.    Hebben de ontslagen medewerkers van de sociale werkvoorziening een andere arbeidsplaats gevonden? Zo ja, waar? Zo nee, worden zij begeleid naar een andere arbeidsplaats? Kunt u dit uitgebreid toelichten?

6.    Wat is het algemene beleid van de gemeente m.b.t. het opnemen van sociale aspecten in aanbestedingsprocedures (contract compliance) om arbeidsplaatsen of leerwerkplekken voor  arbeidsgehandicapten en/of moeilijk plaatsbare werklozen te creëren? Kunt u dit toelichten?

 

Met vriendelijke groet,

 

Tjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Echt een geval van korte termijn denken. Ze denken dat dit goedkoper is maar op den duur krijg je deze mensen niet meer aan het werk. Het is niet goed voor hun zelf vertrouwen als ze steeds heen en weer worden geslingerd.


  Maak melding

 2. en zo zie je maar in hoeverre de SP de connectie met de maatschappij en realiteit kwijt is.
  Dat er wellicht instroom is vanuit het UWV is duidelijk te begrijpen, maar ik heb zelf wel eens lieden van een sociale werkplaats aan het werk gehad… Moet je nu als rechter straks swp-ers gaan verdedigen?


  Maak melding

 3. @ sig: Kun je iets nader uitleggen waarom de SP de connectie met de maatschappij kwijt is?
  Ok instroom uit UWV…je bent ontwevreden over de lieden die bij je werkten….De rechter moet swp-ers verdedigen?
  —————————————————

  Vind zelf “de connectie met de maatschappij en realiteit kwijt is” nogal grote woorden. Lees ook echt (sorry!) niet waarmee je dat staaft.


  Maak melding

Reageer