Minder drank, Meer scoren!

Zwolle – Herfstvakantie…… Even de schooldeur achter je dichttrekken. De stad in om het begin van de vakantie te vieren, misschien op reis of de stad in om de vakantie gezellig in te luiden. Momenten van plezier waarin alcohol vaak een rol speelt, maar soms te veel, te vaak en op te jonge leeftijd.

Alcohol op jonge leeftijd kan tot onherstelbare gezondheidsschade leiden. Voor de herfstvakantie, in de week van 15 tot en met 22 oktober toert de alcoholbus Minder Drank, Meer Scoren! langs scholen voor voortgezet onderwijs in de regio IJsselland om zo de aandacht te vestigen op de gevaren van alcohol op jonge leeftijd.

De eerste halte van de alcoholbus is het schoolplein van het ROC in Raalte op vrijdagochtend 15 oktober. Medewerkers van Tactus Verslavingszorg, de GGD IJsselland en de politie IJsselland dagen scholieren op verschillende manieren uit om hun kennis te testen met een quiz, een zelftest, oefeningen, prikkelende vragen en een prijsvraag. De bus stopt in de campagneweek nog bij Het Stormink in Deventer, De Boog, Diezercollege van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle, het Jongerencentrum in Hasselt, De Zeven Linden in Dedemsvaart, het Vechtdalcollege in Ommen, het Almerecollege in Kampen en De Capellenborg in Wijhe. Jongerenwerk Timpaan Welzijn uit Steenwijkerland bezoekt de Rijksscholengemeenschap en het scholierencafé de Buze om met workshops, een quiz, film en een stand met jongeren in gesprek te gaan over de gevaren van alcoholgebruik.

Centraal in de campagneweek staat het onderwijs, maar alcohol vloeit ook vaak te vaak en te veel in de vrije tijd van jongeren. Speciaal in deze campagneweek tekenen 15 sportverenigingen uit Hardenberg en sportwethouder Jannes Janssen het convenant Jeugd en Alcohol op maandag 18 oktober tijdens het Hardenbergse Sportcafé. In het convenant staan afspraken en spelregels over alcoholgebruik binnen de sportvereniging.

De campagneweek MDMS staat in het teken van het onderwijs. Jongeren zijn nog gemakkelijk te beïnvloeden. Vooral de school is een belangrijke leefomgeving waar ze hele dagen doorbrengen. Op deze leeftijd willen jongeren erbij horen. Daarvoor doen ze bijna alles, ook alcohol drinken. Veel scholen hanteren een alcoholvrij beleid en schenken geen alcohol op schoolfeesten. Op die manier wordt voorkomen dat jongeren te vroeg en te vaak in aanraking komen met drank. Bovendien motiveren ze leerlingen om geen alcohol te nuttigen, niet alleen op schoolfeesten maar ook niet in hun vrije tijd. Voor ouders is dit tegelijk een hele geruststelling. Bij een schoolfeest waar alcohol wordt geschonken krijgt de school te maken met de Drank en Horecawet. Voor een schoolfeest met alcohol heeft de school een volledige vergunning nodig en er mag geen drank worden geschonken aan jongeren tot 16 jaar.

Voor kinderen heeft het gebruik van alcohol op jonge leeftijd grote gevolgen. Als een kind op jonge leeftijd al begint met het drinken van alcohol, kunnen hersen- en zenuwbeschadigingen ontstaan. Op latere leeftijd is er dan ook een grotere kans op hart- en vaatziekten en zelfs onvruchtbaarheid. Alcohol tast het leervermogen van kinderen aan en het zorgt voor slechte botontwikkeling. Dit zijn allemaal negatieve gevolgen waar jongeren mee te maken kunnen krijgen als ze vroeg, te vaak en te veel alcohol nuttigen.

Meer informatie over de campagneweek en de een overzicht van de activiteiten per gemeente is te vinden op de website: www.minderdrankmeerscoren.nl. Meer informatie over alcoholschade is te vinden op www.drankendrugs.nl , www.trimbos.nl  en www.alcoholinfo.nl .

Het projectteam MDMS heeft met financiële steun van de provincie Overijssel een regionaal alcoholmatigingsprogramma jeugd opgesteld. De partijen die zich inzetten voor dit programma met maatregelen, interventies en activiteiten zijn de gemeenten Zwolle, Kampen, Deventer, Hardenberg, Olst-Wijhe, Raalte, Ommen, Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Hattem, Tactus Verslavingszorg, GGD IJsselland, politie IJsselland en het Openbaar Ministerie Zwolle-Lelystad.

Artikel delen:

Reageer