Special Heroes ontvangt Meer dan Voetbal label

Zwolle – Het project Special Heroes, een samenwerking van onder andere Voetbalvereniging HTC en lokale partners uit Zwolle zal het Meer dan Voetbal label ontvangen op vrijdag 15 oktober 2010. Dit label, een initiatief van de Stichting Meer dan Voetbal in samenwerking met de KNVB en alle voetbalorganisaties in Nederland, is in het leven geroepen om maatschappelijk betrokken voetbalprojecten beter herkenbaar te maken.

Het label, waar de opvallende groene bal in is verwerkt, is de beloning voor projecten waar de verbindende kracht van voetbal wordt ingezet voor een betere samenleving. Het label is een blijk van erkenning en toont aan dat het project Special Heroes écht bijdraagt aan een betere samenleving. Het sportstimuleringsproject Special Heroes is een landelijk initiatief van de Arnhemse speciaal onderwijsstichting De Onderwijsspecialisten, sportkoepel NOCNSF en Gehandicaptensport Nederland. Binnen dit project maken kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar kennis met een groot aantal sporten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met reguliere sportverenigingen, aangezien het uiteindelijk doel is dat deze doelgroep lid wordt van een “gewone” sportvereniging.

Het projectbureau van Special Heroes, speciaal onderwijsinstelling de Twijn, de stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan waar voetbalclub HTC deel vanuit maakt en Sportservice Zwolle hebben gezamenlijk Special Heroes ook in Zwolle ingevoerd. Met middelen uit de NOCNSFproeftuin status is gestart met de verenigingen op sportpark De Pelikaan. Sv HTC biedt met haar trainers en samen met de vakleerkrachten van De Twijn meerdere groepen leerlingen binnenschools aanbod voetbal alsook in een later stadium op het sportpark De Pelikaan bij HTC zelf. Een uniek project waarbij in goede samenwerking heel nadrukkelijk de verbinding tussen speciaal onderwijs en de sportvereniging, in dit geval sv HTC, tot stand is gebracht.

Het bestuur van sv HTC is bijzonder verheugd met deze aanstaande erkenning en ziet dit als een beloning voor het binnen de vereniging al jaren gevoerde maatschappelijk beleid. Het label geeft het bestuur, kader en leden extra motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan waarbij we ons naast onze NOC*NSF-proeftuin status nu ook door het toegekende label gesteund zien. Net als vele andere voetbalclubs en organisaties in Nederland zetten wij met Special Heroes onze schouders onder verantwoord en betrokken voetbal. Het Meer dan Voetbal label zal vrijdag 15 oktober a.s. op sportpark De Pelikaan overhandigd worden aan voorzitter Jan ter Burg van HTC tijdens de jaarlijkse Frion Sportdag. Hierbij zijn ook leerlingen van De Twijn aanwezig die deelnemen aan deze sportdag.

Projecten met een label maken kans op een Meer dan Voetbal award. Zie ook op www.meerdanvoetbal.nl.

Artikel delen:

Reageer