Gerenvonder opnieuw ingericht

Zwolle – De gemeente Zwolle en het waterschap Groot Salland nemen op vrijdag 15 oktober het opnieuw ingerichte gebied Gerenvonder officieel in gebruik. Dit gebeurt met het loslaten van twee vissen (mannetje en vrouwtje) in de nieuwe paaibaai door wethouder Gerrit Piek van de gemeente Zwolle en dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van het waterschap.

gerenvonder_470.jpg

Het terrein Gerenvonder, genoemd naar de gelijknamige fietsbrug over de Soestwetering, ligt midden in het bedrijventerrein Marslanden en is ingeklemd tussen de Soestwetering, de Nieuwe Wetering en de Oldeneelallee. In de periode najaar 2009 tot het voorjaar 2010 zijn de werkzaamheden uitgevoerd.  

Ruimte voor natuur, water en recreatie
Er is aandacht besteed aan natuurontwikkeling in dit gebied van 2,7 ha door de aanleg van een paaibaai voor vis, natuurvriendelijke rietoevers en verlaagde plekken voor dotterbloemhooiland. Ook wordt verwacht dat de kievitsbloem, die in de omgeving veel voorkomt, zich door een aangepast beheer in Gerenvonder zal vestigen.   Er is ongeveer 3.000 m3 ruimte voor waterberging gerealiseerd als compensatie voor de waterberging die bij de aanleg van het Rodetorenplein in de Zwolse binnenstad verloren ging. De waterberging heeft eind augustus 2010 zijn nut al bewezen en stond in deze extreem natte periode vol water.   Voor de wandelaars, onder andere de vele werknemers in Marslanden, is een wandelpad door het gebied aangelegd.   De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Waterschap Groot Salland en in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle, die het gebied in eigendom heeft en het grotendeels zal gaan onderhouden.   De uitvoering van de inrichting van Gerenvonder is één van de maatregelen die valt binnen het door de gemeente Zwolle op 23 juni 2008 vastgestelde Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De uitvoering is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer