Opnieuw onderzoek naar ontwikkeling Kraanbolwerk

Zwolle – In december 2009  is bekend gemaakt dat de gemeente de intentie-overeenkomst met BAM-Vastgoed betreffende het Kraanbolwerk heeft laten aflopen. Voornaamste reden hiervoor was dat het voorgestelde woningbouwprogramma van circa 160 appartementen onvoldoende afzetbaar is in de markt.

18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_06.jpg
Na een periode van rust heeft AM (voorheen BAM-Vastgoed) aangegeven opnieuw een ontwikkeling op de locatie Kraanbolwerk te willen starten. In de afgelopen periode heeft AM een nieuw ontwikkelingsvoorstel ingediend. Na een eerste beoordeling door de gemeente is aangeven dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de (financiele) haalbaarheid van dit nieuwe voorstel nader te onderzoeken. Als blijkt dat er sprake is van een haalbare ontwikkeling en de partijen daarover overeenstemming hebben bereikt, wordt door AM opnieuw een stedenbouwkundig plan gemaakt. De inschatting is dat eind dit jaar duidelijk is of de ontwikkeling kan worden voortgezet. Daarnaast is er door de eigenaar van de Schaepmanlocatie een sloopvergunning aangevraagd, voor een deel van de opstallen. Het ziet er naar uit dat deze vergunning kan worden verleend, m.u.v. het gebouw De Volharding.

18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_08.jpg

18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_02.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_01.jpg

18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_03.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_04.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_05.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_07.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_09.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_10.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_11.jpg
18-10-2010_schaepman_lakfabriek_de_volharding_12.jpg
Artikel delen:
Reacties 7
 1. Dat wordt dus:
  1. een claim van de BAM voor opgelopen planschade
  2. afboeken interne uren ambtenaren en onderzoeksbureau’s

  3. Over de hoofden van de Zwollenaren. En bedankt maar weer!:o


  ⚠️ Meld

 2. Dat er geen sloopvergunning komt voor De Volharding vind ik top. Gelukkig!! Staat dit gebouw op de monumentenlijst? Ik hoop dat de uiteindelijke nieuwbouw wel beetje de stijl van de binnenstad zal hebben kwa uiterlijk en dat het geen afzichtelijk gedrocht wordt…


  ⚠️ Meld

 3. Hallo Jacco,

  Laat ik het weer anders zeggen 😉
  Bijna alles is beter dan wat er nu staat. Er blijven grenzen.

  Maar bal ligt niet bij gemeente, maar bij private partijen. Als het niet anders kan, dan wordt herontwikkeling een kwestie van de hele lange adem (van de private partijen) en kan prio worden gegeven aan andere ontwikkelingen in de stad. Maar dan glipt ook 6 mio geoormerkte subsidie van Rijk en Overijssel (geregeld door CDA (Van Hijum-Rietkerk-Van Dooremolen)) door de gemeentelijke vingers.

  Groeten,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

Reageer