Extra aandacht voor donorregisatratie

Zwolle – Tijdens de Nationale Donorweek vragen ook de Isala klinieken extra aandacht voor donorregistratie. Registratie leidt tot duidelijkheid over de wensen van een patiënt, en draagt zo bij aan het zorgvuldig afronden van de ziekenhuiszorg als een patiënt komt te overlijden. Daarom staan op woensdag 20 oktober Isala’s donatiecoördinatoren met een informatiestand in de bezoekershal op locatie Sophia van 11.00 tot 15.00 uur. Donderdag 21 oktober is de stand opgesteld in de bezoekershal op locatie Weezenlanden.

Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, is een arts wettelijk verplicht het donorregister te raadplegen. Volgens protocol wordt de donatievraag ook afgestemd met de familie of verwanten van de overledene. Als een patiënt niet geregistreerd is, kan er onduidelijkheid ontstaan over die wens bij zowel arts als verwanten. In de praktijk blijkt namelijk dat verwanten niet altijd op de hoogte zijn van de wens van de overledene. Het stellen van de donatievraag kan dan pijnlijk zijn voor verwanten. Bovendien is het moeilijk om die beslissing alsnog te nemen tijdens zo’n emotionele periode. Om die situatie te voorkomen, zijn de Isala klinieken voorstander van donorregistratie. Het gaat dan niet om de inhoud van de keuze, maar om het feit dát iemand zelf een keuze maakt en deze formeel heeft vastgelegd.

Afhankelijk van leeftijd en conditie kunnen mensen zowel organen als weefels doneren. Bij organen gaat het om nieren, alvleesklier, lever, longen, hart en dunne darm. In geval van weefseldonatie betreft het hoornvliezen, huid van rug en benen, hartkleppen en bloedvaten, botweefsel en pezen. Iedereen die 12 jaar of ouder is en in Nederland woont, kan zijn keuze voor orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in het Donorregister. Ruim drie miljoen mensen in Nederland hebben dat gedaan. Niet iedereen die overlijdt, kan echter donor zijn. Elke donorregistratie is daarom volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting belangrijk. Meer informatie over donorregistratie: www.donorvoorlichting.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer