Wabo beleid inzake verklaring van geen bedenking

Zwolle – Op 1 oktober jl. is de Wabo van kracht geworden. In deze wet worden 26 vergunningen in 1 omgevingsvergunning samengebracht. De benodigde vergunningen kunnen nu in 1 keer met 1 procedure worden aangevraagd. Als hoofdregel geldt dat het college bevoegd gezag is. Het vaststellen van een bestemmingsplan is echter een bevoegdheid van de raad. Dus wanneer er moet worden afgeweken van het bestemmingsplan voor het verlenen van een omgevingsvergunning, dan kan het college deze alleen afgeven nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

De raad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Het raadsvoorstel beoogd het vaststellen van een dergelijke lijst. Omdat wethouder ruimtelijke ordening de heer Piek maandagavond was verhinderd, was werdhouder Vedelaar namens het college bij het Raadsplein aanwezig. Enkele fracties hadden een paar vragen die door mevrouw van den Broek van de afdeling stad en landschap werden beantwoord. Het antwoord op de vraag van Swollwacht over het automatiseringsvraagstuk OLO 2.3 (Omgevingsloket Online versie 2.3) zal schriftelijk worden beantwoord. Ook komt er nog een antwoord op de vraag van de PvdA over de delegatie van het exploitatieplan. Er bleek geen behoefte aan bespreking van dit onderwerp in de meningsvormende ronde, zodat de beslisnota rechtstreeks geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde-A op 1 november aanstaande.

Artikel delen:

Reageer