Statenleden betrekken jongeren bij democratie

Zwolle – Statenlid Marjan van der Bent van de Christen Unie geeft, in navolging van haar partijgenoot Klaasje Huisman op 14 oktober jl, een gastcollege op 21 oktober om 9.30 uur op bij ROC Menso Alting, Assendorperdijk 55 in Zwolle.

Statenlid Henriëtte van der Graaf van de Christen Unie geeft op 22 oktober twee gastcolleges van 10.00 – 12.15 uur bij ROC Menso Alting. De gastcolleges gaan over de democratie en de rol van de provincie daarin. Er zal volop ruimte zijn voor vragen en discussie. De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren tussen de 15 en 18 jaar met de bedoeling om hen méér te betrekken bij de democratie. Slechts één op de vier jongeren weet dat hij/zij op z’n achttiende mag stemmen voor de provinciale bestuurslaag. Ook weten jongeren nauwelijks wat de provincie doet. Het project ‘Jong Overijssel doet mee!’ moet hier verandering in brengen. Daarbij gaan leden van Provinciale Staten de boer op om gastcolleges te geven op de scholen en kunnen jongeren in het provinciehuis een Statenspel spelen.

Vervolgens denken leerlingen op basis van toekomstscenario’s mee over oplossingen voor het Overijssel van de toekomst. Onderzoek van de Jongerenraad Overijssel heeft aangetoond dat jongeren zich best willen verdiepen in de democratie, zolang de leerstof maar onder schooltijd wordt aangeboden.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Ik ben van mening dat de provinciale bestuurslaag
  moet worden opgeheven.
  Misschien is er een jongere die de volgende vraag
  zou willen stellen:
  “Hoeveel geld levert het op wanneer de provinciale
  bestuurslaag wordt opgeheven?”


  ⚠️ Meld

 2. @PE Eerste tegenvraag zal zijn, wie de taken die nu de provincie uitvoert zal oppakken. Tweede vraag, hoe óf Rijk óf gemeenten dat vanuit regionale bril gaan doen. Het Rijk staat namelijk relatief ver van de regio. De gemeenten zullen samen met buurgemeenten de keuzes moeten maken wie bv een regionaal bedrijventerrein krijgt, waar de bussen gaan rijden, waar de welke woningen gebouwd kunnen worden. Tot op heden blijkt het lastig dat soort keuzes te maken. Derde vraag, hoeveel ambtenaren dat moeten gaan doen. Wete dat er bij de provincies relatief weinig mensen werken, ca 13.000 in hete Nederland. En vierde vraag zal zijn naar een goede kosten-batenanalyse.
  Ik vrees dat het niet zoveel op zal leveren.


  ⚠️ Meld

Reageer