Zwolle zet in op grotere rol burgers voor veilige stad

Zwolle – Wat is nodig om inwoners en ondernemers van Zwolle zich de komende jaren veiliger te laten voelen, om het aantal ordeverstoringen en criminele activiteiten niet te laten stijgen en om (gewelds)misdrijven terug te dringen? En om overlast te beperken? En hoe zorg je dat burgers, bedrijven en instellingen beter voorbereid zijn op rampspoed? Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben duidelijke ideeën over hoe Zwolle de komende jaren een veilige stad kan blijven.

Belangrijk punt in de plannen voor de komende jaren is de rol die burgers zelf kunnen spelen bij het veiliger maken van hun straat, buurt en stad. Volgens burgemeester en wethouders kan de betrokkenheid en bekwaamheid van burgers en ondernemers vergroot worden waar het gaat om zelfredzaamheid bij calamiteiten. Zwollenaren krijgen de komende jaren steeds meer een rol in het voorkomen van calamiteit en in de directe hulpverlening bij rampspoed. De gemeente moet burgers daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. De weerbaarheid van burgers kan vergroot worden door bijvoorbeeld training, goede informatievoorziening – beide bijvoorbeeld ook in samenwerking met scholen – en het ontwikkelen van waarschuwingssystemen.

Zwolle, zo blijkt uit recent landelijk onderzoek, is gezien haar omvang een relatief veilige stad. Zwolle doet het goed ten opzichte van andere grote gemeenten. Het is een van de redenen dat inwoners zich hier prettig voelen. In vergelijking met andere steden met meer dan 100.000 inwoners in het gevoel van onveiligheid van Zwollenaren het kleinst. De gemeente wil die goede positie vasthouden en liefst nog verbeteren. Burgemeester en wethouders verwachten dat met diverse maatregelen het veiligheidsgevoel van de Zwollenaren de komende jaren vergroot kan worden.

Cameratoezicht

De gemeente maakt werk van risico-analyse en -preventie bij mogelijke calamiteiten. Er komt ook meer aandacht voor preventie om misdrijven en (ernstige) overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door cameratoezicht, het Keurmerk Veilig Wonen en publiekscampagnes. Overlast kan bovendien teruggedrongen worden door maatregelen in de binnenstad (onder andere veilig uitgaan) en in de Zwolse wijken (door samenwerking tussen de politie en jongerenwerkers). Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke opvanglocaties en voor betere samenwerking tussen zorginstellingen en de strafrechtketen.

Voor de Veiligheidsregio IJsselland, waar Zwolle deel van uitmaakt, is nagegaan welke calamiteiten een grote waarschijnlijkheid hebben en/of grote gevolgen. Voor deze regio vormen met name een ziektegolf, een overstroming, een brand in de dichtbebouwde binnenstad of een verstoring van de stroom-, ICT- of drinkwatervoorziening een risico. Daarom wordt een analyse gemaakt of en hoe in deze regio dergelijke calamiteiten beheersbaar genaakt kunnen worden. Voor Zwolle zelf wordt een nieuwe, actuele risico-analyse gemaakt. Veiligheid krijgt een vaste plek in de gemeentelijke processen: bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van projecten en bij het handhaven van vergunningen.

Evenementen

Zwolle kent flink wat publieksevenementen, en ook de veiligheid daarvan wordt tegen het licht gehouden: de vraag hoe je grote groepen mensen bij elkaar beheersbaar houdt is een belangrijke factor in de overleggen van het Gemeentelijk Evenementen Overleg Zwolle.

Het terugdringen van risico’s heeft ook technische kanten. Zo wordt in kaart gebracht hoe overal in Zwolle voldoende bluswater beschikbaar kan zijn voor de brandweer, en krijgen brandweerwagens een Mobiele Dataterminal, waarop direct relevante informatie over (te blussen) panden in de stad te vinden is.

Nieuw

De gemeente maakt elk jaar al een plan om de zogenoemde sociale veiligheid in de stad op niveau te houden. Sociale veiligheid gaat in hoofdzaak over hoe veilig mensen zich voélen als het gaat om criminaliteit, overlast en de openbare orde in het algemeen. Nieuw is dat de gemeente nu ook een breed plan voor de komende jaren heeft opgesteld over hoe de daadwerkelijke veiligheid in Zwolle gehandhaafd en zelfs verbeterd kan worden. Burgemeester en wethouders hebben beide plannen nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de raad ook akkoord is kan begonnen worden met de uitvoering.

De plannen zijn opgesteld in nauw overleg met partners als de brandweer en de politie.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Begin ook eens met transparantie en eenduidigheid naar de burgers toe als veiligiheidsregio’s.

  een aantal verschillen:

  IJSSELLAND
  http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl/
  Ziet er wel fris uit maar er is lastig in te navigeren bv het kopje documenten, dan denk je: daar staan handige documenten voor mij…

  N_O GELDERLAND
  http://www.vnog.nl/
  Beetje oubollig…

  FLEVOLAND
  http://www.veiligheidsregioflevoland.nl/
  dat begint erop te lijken, nog geen handige foldertjes voor in de meterkast maar wel een duidelijke site

  NOORD-BRABANT
  http://www.ggdhvb.nl/
  Leuk, zou ik zo in de favorieten zetten

  etc etc

  Van eenduidigheid en centrale regie tussen de veiligheidsregio’s is zeker geen sprake en dat is jammer voor het uit te dragen beeld en draagvlak. Je zou een centrale (basis)website kunnen hebben en iedere regio zijn eigen subpagina kunnen laten vullen oid.

  Het is in ieder geval een tip en wil weleens echt inhoudelijk komen brainstormen a.i. veiligheidscoordinator 8)  Maak melding

 2. Ik luister in mijn oor mee bij de Gemeenteraad over: Veiligheid Sociaal en Fysiek 2011-2014.

  Ik zou zeggen om nog eens te gaan kijken in andere keukens. Er is nog zo verschrikkelijk veel informatie te halen bij en met hulp van anderen.

  Ik hoor trouwens voor het eerst van het veiligheidshuis, dus gelijk op onderzoek:

  Een veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte aanpak om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen.
  Het algemene doel van het Veiligheidshuis is het creeren van een sluitende keten rond zorg- en risicojongeren om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden trajecten, shopgedrag gaan vertonen

  De hoofdsite ziet er wel tamelijk fris uit maar dan doet iedere regio ook weer ?wat? (zie adviezen boven), ik noem op http://www.veiligheidshuis.nl/
  Amersfoort, Gouda, Schiedam, Purmerend etc = niet origineel (als het hen al niet kan interesseren, wat moet de jeugd dan?), Almere = duidelijk, Den Haag = prima, Amsterdam = zakelijk, IJselland = gemaakt door en voor hulpverleners?

  Beste leiders: ketenoverleg is ook regie voeren!


  Maak melding

Reageer