SP wil duidelijkheid over vertrekregeling directeur Wezo

Zwolle – de SP wil de onderste steen boven krijgen als het gaat om de vertrekregeling van de ex-directeur van de sociale voorziening in Zwolle. De partij doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om de feiten boven tafel te krijgen. Driemaal eerder vroeg de partij aan het stadsbestuur om openheid van zaken. Tot op heden zonder succes. ´Het college schuift liever een ex-directeur in de achterkamertjes wat geld toe dan dat men verantwoording aflegt aan de volksvertegenwoordiging´, aldus fractievoorzitter Tjitske Siderius van de SP.
 
Siderius ´Onvoorstelbaar dat het stadsbestuur weigert de vertrekregeling openbaar te maken. Het gaat hier om publiek geld, om Zwols geld. Ontslagen medewerkers van de Wezo moeten het met een schamele uitkering doen, maar deze directeur krijgt achter de schermen zijn salaris twee jaar lang doorgestort op zijn rekening. Dit laat zien dat het stadsbestuur de bestbetaalde werknemers een voorkeursbehandeling geeft boven de slechtstbetaalde werknemers.´

De SP doet nu een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en vraagt in een brief aan de directie van de Wezo om de vertrekregeling openbaar te maken. De partij stelt in haar brief dat ‘de directie zich zou moeten realiseren dat de sociale werkvoorziening onder andere door publiek geld wordt gefinancierd. En dat in 2011 de gemeente naar verwachting meer dan een miljoen euro moet bijleggen om de bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening op orde te krijgen. Een terughoudende opstelling in het uitbetalen van vertrekregelingen past daarbij, zeker in de huidige economisch, slechte tijden.’ Siderius ´Ik hoop op moreel besef van de directie van de Wezo. Graag hoor ik ook of de directie al eenzelfde vertrekregeling voor zichzelf in petto hebben.´

Brief SP Zwolle:

Zwolle, 19 oktober 2010

Betreft: vertrekregeling ex-directeur Wezo

Geachte directie van de Wezo Groep,

Bij deze doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om helderheid te verkrijgen over de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. In 2008 is de  voormalig directeur van de sociale werkvoorziening in Zwolle ontslagen. Er is op dat moment onderling afgesproken dat deze directeur in aanmerking komt voor de FPU-regeling (pensioen) in 2010. Tot die tijd wordt het salaris van de ex-directeur doorbetaald. Onderwijl worden er inspanningen geleverd om betaalde werkzaamheden te verrichten of te vervullen. Mogelijke inkomsten worden verrekend met het te betalen salaris. Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 3 lid 1 en 2, artikel 6 en artikel 7 toe te sturen: alle op de vertrekregeling betrekking hebbende documenten. Met tenminste hierin begrepen kopieën van:

 • de arbeidsvoorwaarden/arbeidscontract van de ex-directeur;
 • voorwaarden van de vertrekregeling;
 • de argumentatie om een vertrekregeling te verstrekken aan de ex-directeur;
 • een verslag (chronologisch) van de activiteiten/inspanningen die zijn gepleegd om betaalde werkzaamheden te vinden voor de ex-directeur;
 • alle kosten die gemoeid zijn met de vertrekregeling alsmede de inspanningen die zijn gepleegd om betaalde werkzaamheden te vinden voor de ex-directeur.

Bovenstaande informatie heeft de SP via het college van Burgemeester en Wethouders geprobeerd te verkrijgen. Tot op heden weigert het college deze gegevens echter te overleggen. Ik voel mij daarom genoodzaakt mij te beroepen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De SP in Zwolle vraagt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de vertrekregeling van de ex-directeur openbaar te maken.

De SP is geen voorstander van exclusieve vertrekregelingen voor  ontslagen directeuren. In bovenstaande kwestie is het nog kwalijker dat de vertrekregeling geheim wordt gehouden. Een werknemer van de sociale werkvoorziening krijgt bij ontslag ook niet twee jaar doorbetaald, zonder dat daar een tegenprestatie richting het bedrijf tegenover staat, maar is aangewezen op een werkloosheidsuitkering.

Bovendien vraag ik u zich te realiseren dat de sociale werkvoorziening onder andere door publiek geld wordt gefinancierd. Het verbaast mijn partij dan ook ten zeerste dat de sociale werkvoorziening een riante vertrekregeling treft voor een directeur. In 2011 moet de gemeente naar verwachting meer dan een miljoen euro bijleggen om de bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening op orde te krijgen. Een terughoudende opstelling in het uitbetalen van vertrekregelingen past daarbij, zeker in de huidige economisch, slechte tijden.

De toezending van de documenten dient te geschieden overeenkomstig de in de voorgenoemde wet gestelde termijn. Mocht u een beroep doen op artikel 10 lid 2e, dan verzoek ik u een document te overleggen waarin de ex-directeur aangeeft in zijn persoonlijke levenssfeer te zijn aangetast en waarin wordt toegelicht waarom er een beroep op deze artikelen wordt gedaan en niet voor openheid is gekozen of alsnog wordt gekozen.

Mocht u voor de huidige directie ook een vertrekregeling in petto hebben, dan verneem ik dat ook gaarne.

Met vriendelijke groet,

 

Tjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle

 

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Toch zit het in het bloed, dat gejaag op de WEZO, zit er een SP-collega met een eigen agenda?:

  maandag 11 oktober 2010
  Zwolle – De SP wil opheldering van het stadsbestuur over de uitvoering van het parkeerbeheer. De partij is zeer verbaasd dat er in het nieuwe contract met Securitas BV geen gebruik wordt gemaakt van medewerkers van de sociale werkvoorziening (Wezo). Fractievoorzitter Tjitske Siderius noemt dat – zeker ook gezien de problemen bij de Wezo – oliedom.

  dinsdag 07 september 2010
  Zwolle – De gemeenteraadsfracties van de SP in Zwolle en Raalte hebben met grote verbazing kennis genomen van de aankondiging van de directie van de Wezo dat forse bezuinigingen gaan plaatsvinden bij de sociale werkvoorziening.

  zondag 29 augustus 2010
  Zwolle ?? De fractie van de SP wil opnieuw weten hoe het zit met de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo.

  zondag 11 januari 2009
  Zwolle – De SP wil met spoed een debat over de beantwoording van schriftelijke vragen over de Wezo Businesspost  ⚠️ Meld

 2. Kijk, het gaat over geleverde prestaties (of juist het ontbreken daarvan) van het management van de WEZO enerzijds en de exorbitante vertrekregeling van de directeur anderzijds. De WEZO wordt wel financieel ondersteund door de gemeente, enige controle op hun werkzaamheden is een taak van het college. De raad controleert het college. 😀


  ⚠️ Meld

 3. “het ontbreken van prestaties en wel een goede vertrekregeling”, ze zijn goed op weg om dan nu extra steun van de overheid te vragen net als onze bankiers haha. Zal ongetwijfeld onder een oude regeling vallen en in de toekomst niet meer voorkomen, zo werkt het meestal.


  ⚠️ Meld

 4. Er is blijkbaar sprake van een vertrekregeling. Wat gaat ons dat aan? Of moeten alle vertrekregelingen van (semi)overheidsfunctionarissen publiekelijk gemaakt worden?
  Wat mij betreft niet.


  ⚠️ Meld

 5. Nog wel een vraag over deze opmerking:

  SP controleert of de WEZO en het college wel hun werk doen.

  , het doet bijna aan als zuigen af en toe.

  Ik dacht dat (zeker de lokale) politiek niet elkaar aldoor officieel hoeven te controleren, dat kan toch ook als collega’s onder elkaar? Een (positief) kritische stem zonder elkaar af proberen te plassen lijkt me meestal wel voldoende. Ben ik nu gek om te denken dat de politiek er is om samen de stad vooruit te helpen? Begrijp ik uit dit soort signalen dat de lokale politiek vooral bedoeld is als platform om het imago van de eigen partij weer klaar te stomen voor de volgende verkiezingen? Het is maar een vraag.


  ⚠️ Meld

 6. SP wil duidelijkheid over vertrekregeling directeur Wezo; dat wil ik als inwoner van Zwolle ook! Is er al een collegestandpunt en zo nee, wanneer komt ie?


  ⚠️ Meld

Reageer