Opening Woonzorgcentrum De Havezathe

Zwolle -Woensdagmiddag werd het gerenoveerde Woonzorgcentrum De Havezathe in Holtenbroek geopend. Wethouder E. Dannenberg, Evert Leideman van Delta Wonen en Wim Rave van Driezorg verrichtten de openingshandeling door een aantal ballonnen door te prikken waardoor het nieuwe bord met de naam tevoorschijn kwam. De muzikale noot kwam van de Firma Weijland.

20-10-2010_dannenberg_opening_havezathe__5.jpg

Het woonzorgcomplex is gelegen in een parkachtige setting langs de doorgaande weg de Zwarte Water Allee in Zwolle. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de eisen die door de zorgstichting aan dergelijke gebouwen worden gesteld. Het gebouw biedt huisvesting aan 3 groepswoningen voor dementerende ouderen, 30 zorgappartementen en 80 appartementen voor zelfstandig wonen.

20-10-2010_dannenberg_opening_havezathe__2.jpg

20-10-2010_dannenberg_opening_havezathe__4.jpg

De essentie van het plan is het grote programma zorgvuldig in te passen in de context van aaneengeschakelde hoven. Het gebouw neemt hierin een bijzondere positie in. Het gebouw is een resultante van de gestelde randvoorwaarden, het voorkomen van tijdelijke huisvesting en bouwen binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Het gebouw is opgedeeld in drie bouwdelen aan elkaar verbonden door een centrale as. Deze as, waar ook alle functies samenkomen, verbindt tevens de nieuwbouw met de gehandhaafde appartementgebouwen op de locatie. De opdeling in drie bouwdelen verkleint de schaal van het gebouw tot de context en genereert twee hoven. Een publiek entreehof en een groen hof. De nieuwe hoven richten zich in tegenstelling tot de oude situatie naar de omgeving. Het introverte karakter wordt door de ingreep volledig getransformeerd tot een open hofstructuur. De hoven nodigen door hun inrichting en oriëntatie uit tot gebruik. Aan de zuidzijde voegt het derde bouwdeel aan de Zwarte Water Allee zich in de typologie van bijzondere accenten.

20-10-2010_dannenberg_opening_havezathe__1.jpg

De centrale as vormt als een ‘passage’ de ruggengraat van het plan. Aan deze as zijn de publieke functies opgenomen. Het programma is ontworpen als een kleine stad. Het gebruik van de verkeersruimte speelt een grote rol in de beperkte leefwereld van de gebruikers en zijn ontworpen als verblijfsruimten. Beleving wordt geboden door voldoende afwisseling, lichthoven en interessante functies als een restaurant, theaterzaal, healthcentre en café. De groepswoningen bevinden zich op de begane grond en zijn georganiseerd rondom een als buitenruimte vormgegeven plein.

20-10-2010_dannenberg_opening_havezathe__3.jpg

Door de organisatie van het gebouw rond daktuinen of vides heeft het gebouw een alzijdig karakter zonder voor of achterkanten. De architectuur is robuust en expressief. Het afwijkende programma op de begane grond is als donkere plint met naar buiten gedetailleerde kozijnen in de gevel uitgedrukt. In het bouwdeel waar op de begane grond appartementen zijn opgenomen is dat achterwege gelaten. De bovenbouw wordt gekenmerkt door een robuuste steen met krachtig ingesneden gevelopeningen. De kozijnen zijn wisselend diep of juist vlak in de gevel gedetailleerd. De bovenste laag manifesteert zich als terugliggend maar is tegelijkertijd juist verbonden door de metselwerk beëindiging. Het woontorentje aan de Zwarte Water Allee heeft in verband met de geluidbelasting een meer gesloten gevel met eenzelfde thematiek als de rest. De ronde beëindiging vormt hier een krachtig accent.

Artikel delen:

Reageer