‘Samen beslissen over zorg bij dementie’

Zwole – Een multidisciplinair wetenschappelijk consortium onder leiding van hogeschool Windesheim doet de komende vier jaar een omvangrijk onderzoek dat moet leiden tot een cliëntgerichte begeleiding van ouderen met dementie. Doel is te komen tot een samenhangende en op de vraag afgestemde zorgpraktijk waarin casemanagers in samenwerking met alle partijen de zorg coördineren.

In Nederland neemt het aantal mensen met dementie tussen 2010 en 2030 naar verwachting toe van bijna 212.000 tot ruim 319.000. Elke persoon met dementie heeft vanaf 2011 wettelijk recht op een casemanager die leiding geeft aan een integraal zorgnetwerk en die de zorg optimaal afstemt op de vraag in dialoog met alle betrokkenen, inclusief de cliënt zelf, zijn mantelzorgers en zijn naasten.
Alzheimer Nederland verwacht een behoefte van 3000 casemanagers voor mensen met dementie. In de praktijk blijkt de geboden zorg vaak niet aan te sluiten op de wensen van de doelgroep en dat de uitvoering van zorgbesluiten geregeld hapert. De gezamenlijkheid is veelal ver te zoeken.

Consortium

Het consortium bestaat uit het Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg en het Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van de Christelijke Hogeschool Windesheim, het Lectoraat Transities in de Zorg van Hogeschool Rotterdam, TNO-Human Factors/Lectoraat Product Design & Engineering van Hogeschool Utrecht, de Vrije Universiteit (Verpleeghuisgeneeskunde), de Radboud Universiteit (Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen), Alzheimer Nederland, Stichting Zorgnetwerk Zwolle en Omgeving, Trimbos-instituut, Vilans Kenniscentrum voor langdurige zorg, Stichting Geriant, Zorgpalet Hoogeveen, en  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland |(afdeling Geriatrie).

In het onderzoeksprogramma worden kennis en producten ontwikkeld die de zorgprofessionals concreet ondersteunen bij de realisering van een gezamenlijke besluitvorming en de uitvoering van zorgbesluiten in de beoogde netwerken. Tegelijkertijd draagt het bij tot wetenschappelijke kennis over dit proces van shared decision making in de zorgsector. Er zullen tussen 2010 en 2014 deelresultaten worden gepresenteerd.

Twee Windesheim-onderzoekers beogen te promoveren op het onderzoeksprogramma. Alle kennis komt terug in het onderwijs: de hogescholen Windesheim en Fontys zijn in september 2010 een nieuwe bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie begonnen, waarin de functie van casemanager één van de drie afstudeermogelijkheden is.

Drie deelstudiesHet onderzoek omvat drie deelstudies: ·         een kwalitatief onderzoek binnen bestaande zorgnetwerken rond mensen met dementie·         een onderzoek naar de profielcompetenties van casemanagers dementie·         een onderzoek rond de ontwikkeling van een digitale keuzehulp, waarmee de professional cliënt en mantelzorger kan ondersteunen bij keuzes in de zorg.

Artikel delen:

Reageer