GL: college komt afspraken horecapaviljoen niet na

Zwolle – De fractie van GroenLinks Zwolle is verbaasd dat het college van Zwolle onverkort vasthoudt aan het realiseren van een groot horecapaviljoen in Park de Wezenlanden, en slechts met de omwonenden in gesprek wilt over randvoorwaarden hiervoor, zoals parkeren, openingstijden, etc. Op 25 januari 2010 heeft GroenLinks, via een agendering door de fractie GroenLinks/De Groenen, met het college in het raadsplein gesproken over de voorkeurskeuze uit de inzendingen voor een horecagelegenheid in Park de Wezenlanden. De keuze van het college was gevallen op het paviljoen van Coelenhage. GL betwijfelde of die plannen wel logisch pasten binnen eerdere afspraken.

Daarbij heeft GL samen met meerdere andere fracties grote bezwaren geuit tegen de omvang van de plannen van Coelenhage, en daarnaast zijn bezwaren tegen het ontbreken van een oplossing van problemen, zoals voor het parkeren, aan de orde gesteld. Het college concludeerde aan het eind van die raadsplein-bijeenkomst dat de Raad een nieuw voorstel wil en de vastgestelde kaders uit 2004 ter discussie stelt. Het college beloofde daarbij terug te komen met een voorstel over de aanpak van het verdere proces: ‘De meerderheid van de Raad stelt vraagtekens bij de huidige invulling van de kaders. Daarnaast is het belangrijk dat de input van omwonenden en ondernemer in dit voorstel een plek krijgt’. Waarop de raadspleinvoorzitter concludeerde dat er een nieuw voorstel naar de Raad komt waarbij de omwonenden en de ondernemer vooraf geconsulteerd en betrokken zijn. ‘Dan komt de inhoud van de nieuwe kaders terug in de Raad’. (bron: verslag raadsplein 25 januari 2010).

Nu, 9 maanden later, is er nog geen nieuw voorstel, en is het college in meningsverschil belandt met de omwonenden over wat nu wel en niet ter discussie is gesteld: u houdt vast aan de plannen van Coelenhage, en wil alleen gesprek over de randvoorwaarden, zoals het oplossen van parkeerproblemen.

Vele omwonenden blijven de plannen van Coelenhage te grootschalig vinden, zo is GL uit verslagen van gesprekken met hen gebleken.

Vragen:

Hebt u sinds 25 januari onderzoek gedaan naar alternatieve, kleinschaliger, mogelijkheden voor de invulling van horeca in Park de Wezenlanden? Zo nee, waarom niet, dit was toch afgesproken?

Waarom bent u niet serieus met de omwonenden in gesprek gegaan, vanuit een ‘open beginspraakgedachte’, om samen tot een nieuwe invulling te komen van de plannen?

Bent u bereid dit alsnog te doen?

Gaat u de raad, via de beloofde opinienota, daarna alsnog de afgesproken alternatieven en keuzemogelijkheden voorleggen die recht doen aan de bezwaren (vanuit raad en omwonenden) tegen onder andere de grootschaligheid van de horecapaviljoen-plannen van Coelenhage?

Bent u bereid ook een optie voor te leggen waarin geen, of alleen zeer kleine, bijv. mobiele, horeca is opgenomen? Zo nee, waarom niet, dat is toch ook in lijn met de gevoerde discussie rond de kaders?

Michiel van Harten

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Waarom moet inspraak altijd zo moeilijk gaan in Zwolle. Mij bekruipt vaak het gevoel dat er door de gemeente Zwolle al met ondernemers afspraken zijn gemaakt, dus wil men woord houden.
  Alleen kom er zo van inspraak (zelden) iets terecht ?


  Maak melding

 2. Als ik het goed begrepen heb in de afgelopen maanden, hebben de omwonende ook geen probleem met het paviljoen. Maar met het gebrek aan parkeerruimte.
  En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Als er iets georganiseerd wordt in het park (zie laatst met circus Renz) heb je bijn a geen parkeermogelijkheid. Dus ik geef de bewoners gelijk dat ze tegen zijn zolang daar geen oplossing voor is.


  Maak melding

 3. De omwoonenden zijn niet tegen een paviljoen, maar wel tegen een paviljoen met de voorgestelde omvang. Dit brengt zoveel overlast met zich mee dat we ons in dit formaat paviljoen NIET kunnen vinden.

  Karst


  Maak melding

Reageer