Manifest Cultuurbeleid 2011-2014 naar politiek

Zwolle – Namens een groot aantal culturele instellingen stuurt Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) een manifest naar politieke fracties met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in 2011. Dit Manifest Provinciaal Cultuurbeleid 2011-2014 bevat 10 aanbevelingen en is bedoeld voor politieke beleidsmakers die zich de komende periode voorbereiden op het formuleren van het komende kunst –en cultuurbeleid. Het manifest bevat een heldere onderliggende boodschap: Blijf de komende jaren investeren in kunst en cultuur in Overijssel.

Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) maakt zich zorgen over de dreigende kaalslag binnen de kunst –en cultuursector en wil niet aan de zijlijn blijven toekijken. Daarom heeft KCO het initiatief genomen om een manifest samen met de grote culturele instellingen uit Overijssel op te stellen. Ook vanuit de kleinere culturele instellingen zijn inmiddels veel adhesiebetuigingen voor het manifest binnen gekomen. Zij kunnen hun steun betuigen door een logo te plaatsen op de website www.kco.nl.

Aanbevelingen

De in het manifest opgenomen aanbevelingen hebben tot doel de beleidsmakers te ondersteunen bij het formuleren van hun kunst- en cultuurbeleid. De samenstellers van het manifest zijn positief over de rol die de provincie tot nu toe heeft gespeeld in de culturele sector in Overijssel. Zij zien dan ook graag voortzetting van de ingeslagen weg. Verder wordt, naast de intrinsieke waarde van kunst en cultuur, ook een economisch, maatschappelijk en ruimtelijk belang onderkend. Samen investeren in cultuur betekent bijdragen aan het versterken van de Overijsselse identiteit. Voortzetting van het Overijsselse festivalbeleid kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Samenwerking

Waar het wenselijk en voordelig is, zou Overijssel op projectbasis samen moeten kunnen werken met Gelderland. Op die manier zouden de twee provincies Oost Nederland steviger op de kaart kunnen zetten. Ook samenwerking met andere sectoren, zoals toerisme, de creatieve industrie en programma’s op het gebied van ruimtelijke kwaliteit maakt de provincie aantrekkelijker voor makers en werknemers uit deze sectoren. Het provinciale programma ruimtelijke kwaliteit zou nog meer uitgedaagd moeten worden om te komen met interessante en nieuwe ideeën voor de bijdrage die kunst en cultuur kan leveren aan de versterking van de identiteit van Overijssel.

Crisis als kans

Al is de financieel economische crisis een bedreiging voor de kunst- en cultuursector, het biedt ook kansen wanneer betrokkenen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Juist in moeilijke tijden zijn kunst en cultuur van belang voor de samenleving. Denk aan vrijetijdsbesteding, ontwikkeling en innovatie, inspiratie, escapisme en confrontatie. Kunst en cultuur kleuren de samenleving!

Artikel delen:

Reageer