SP heeft vragen over plaatsingsstop bij Wezo

Zwolle – de SP in Zwolle wil snel duidelijkheid over de plaatsingsstop bij de Wezo. Bij navraag over de wachttijd en wachtduur voor een arbeidsplaats bij de sociale werkvoorziening in Zwolle werd aangegeven dat het stadsbestuur per 1 januari 2010 een plaatsingsstop heeft ingesteld voor mensen op de wachtlijst voor de Wezo. De SP is verbaasd, omdat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd. Bovendien is er in het verleden geld beschikbaar gesteld om mensen op de wachtlijst in een zogenaamd voortraject te plaatsen.

SP 3.jpg

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Een plaatsingsstop voor de sociale werkvoorziening betekent dat meer mensen langer thuis komen te zitten en niet mee kunnen doen in onze samenleving. Het nieuwe stadsbestuur heeft als motto ‘participatie’. Een plaatsingsstop lijkt hier haaks op te staan. Ik wil zo snel mogelijk opheldering van de wethouder hierover. Bovendien juicht de SP het niet toe dat mensen die op de wachtlijst staan niet worden geactiveerd en ook niet worden geïnformeerd over hun plek op de wachtlijst.’

Voormalig wethouder Knol heeft op aandringen van de SP en de PvdA ervoor gezorgd dat mensen op de wachtlijst voor de Wezo worden geactiveerd door middel van een zogenaamd voortraject. Het lijkt er nu sterk op dat dit beleid van de ene op de andere dag is stopgezet. De SP wil daarom zo snel mogelijk van de wethouder horen hoe lang de wachtlijst is, waarom de politiek niet is geïnformeerd over de plaatsingsstop, waarom mensen op de wachtlijst niet worden geïnformeerd en of de budgetten om voortrajecten te betalen zijn stopgezet.

Onlangs belde één van de mensen op de wachtlijst van de sociale werkvoorziening naar de Wezo om te vragen op welke plek zij op de wachtlijst stond en op welke termijn zij wat kon verwachten. Het antwoord van de Wezo was duidelijk: er is per 1 januari 2010 een plaatsingsstop door de gemeente Zwolle ingevoerd. Mevrouw hoefde voorlopig niets te verwachten van de Wezo.

De SP is geschrokken van het bericht over de plaatsingsstop. Enerzijds omdat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over een plaatsingsstop en anderszijds omdat er in het verleden middelen vrij waren gespeeld om mensen op de wachtlijst van de sociale werkvoorziening in een voortraject te activeren. Deze mevrouw krijgt echter niets aangeboden. Het is onduidelijk of deze middelen ook zijn komen te vervallen.

Dat brengt de SP bij de volgende vragen:

§           Klopt het dat er per 1 januari 2010 een plaatsingsstop is ingevoerd bij de Wezo? Zo ja, op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over deze plaatsingsstop? Kunt u dat toelichten?

§           Op welke wijze zijn de mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening geïnformeerd over de plaatsingsstop bij de Wezo per 1 januari? Op welke wijze en hoe vaak worden in zijn algemeenheid de mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening geïnformeerd over hun plek op de wachtlijst?

§           Hoe lang is de wachtlijst in Zwolle voor de sociale werkvoorziening? Hoe ontwikkelt de wachtlijst zich? Welke consequenties hebben de rijksbezuinigingen voor 2011 voor de wachtlijst van de sociale werkvoorziening? Kunt u dit toelichten?

§           Kunt u een overzicht geven van de inhuur bij de sociale werkvoorziening van uitzendkrachten, mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een ander type inkomen die binnen de sociale werkvoorziening werken, maar geen SW-indicatie hebben?

§           Klopt het dat de budgetten van het UWV en de gemeente om de voortrajecten voor mensen die op de wachtlijst staan te financieren zijn/worden stopgezet? Kunt u dit toelichten?

§           Hoeveel WSW-geindiceerden volgen op dit moment een voortraject WSW in Zwolle? Hoeveel van deze mensen komen thuis te zitten wanneer de financiering door het UWV of de gemeente wordt stopgezet?

§           Acht u het wenselijk dat mensen met een WSW-indicatie weer thuis komen te zitten en geen uitzicht hebben op verbetering van hun situatie, vanwege onvoldoende financiering van het voortraject door het UWV? Zo ja/nee, waarom?

§           Bent u zich ervan bewust dat het stopzetten van de regeling – waarbij het UWV en de gemeente bijdraagt aan de kosten van voortrajecten vanaf de wachtlijst WSW – kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten, omdat thuiszitten voor deze mensen hun gezondheid kan ondermijnen en verslavingen een grotere kans krijgen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit te voorkomen in Zwolle?

§           Kunt u een overzicht geven van de uitgaven en het aantal trajecten van de afgelopen vier jaar van de gemeente Zwolle aan financiering van voortrajecten WSW?

§           Wilt u deze vragen voor de begrotingsbehandeling beantwoorden? 

Tjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle 

 

Artikel delen:
Reacties 4
 1. referte een vorig draadje:

  Bericht door 1stcobra, op 20 oktober 2010 om 13:40
  Toch zit het in het bloed, dat gejaag op de WEZO, zit er een SP-collega met een eigen agenda?:

  Vorige berichten over de SP hadden ook grotendeels raakvlakken met de WEZO. Op zich is er niks mis mee om een vinger aan de pols te houden maar voor de rest komen er, nu buiten verkiezingstijd, weinig andere onderwerpen uit de lokale SP-hoek. Nogmaals: misschien zit er toch een aangever bij de WEZO met een eigen agenda?

  Kan ook aan mij liggen natuurlijk…


  Maak melding

 2. Tot nu toe is de SP de enige partij in Nederland die zich het lot van de SW-medewerkers aantrekt (zie uitzending Buitenhof d.d. 31 oktober 2010). Als het kabinet zijn zin krijgt, verdwijnen er minimaal 30.000 arbeidsplaatsen voor sw-medewerkers. Prima, maar dan moeten werkgevers wel verplicht worden dat zij een bepaald percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten hebben anders komen deze mensen niet meer aan de bak!Dat ook verspilling van talent!


  Maak melding

 3. Het CBP heeft het regeer akkoord door berekend en daar staat zwart op wit dat met dit beleid ,dit 30.000 tot 60.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorzieningen op termijn gaat kosten.>:(


  Maak melding

 4. Dat is toch idioot Zwolse. Mensen weer tot de bedelstaf brengen, want geen enkel werkgever wil ze hebben, triest genoeg.
  Schuif je benen maar weer bij bij pap en mam onder de tafel, dat wil de overheid, ook al onder Balkenende.  Maak melding

Reageer