Kennisbank voor sportverenigingen uit Zwolle

Zwolle – SportService Zwolle heeft maandag een nieuwe Kennisbank voor verenigingszaken geopend. Het doel van de Kennisbank is om sportverenigingen en vrijwilligers te ondersteunen bij de diverse vragen die ze op organisatorich gebied tegenkomen.

De praktijk leert dat sportverenigingen veelal met dezelfde vragen op bepaalde thema’s worstelen. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau zijn in de loop der jaren al talrijke kennisdocumenten en -producten in de vorm van voorbeelddocumenten, handboeken en stappenplannen ontwikkeld die een antwoord geven op deze vragen. Deze informatie is niet altijd even makkelijk te vinden of toegankelijk. Ook ontbreekt het binnen de vereniging aan tijd en/of middelen om actief op zoek te gaan naar al deze beschikbare kennis. SportService Zwolle heeft zoveel mogelijk relevante kennis en onder andere op Zwolle gerichte informatie verzameld en gebundeld in een digitale kennisbank met de naam Kennisbank verenigingszaken.

De Kennisbank verenigingszaken is onderdeel van het ondersteuningsaanbod van de afdeling verenigingssupport van SportService Zwolle. De online database bevat informatie waarmee bestuurlijk en overig organisatorisch kader van de sportvereniging in staat worden gesteld zelf verenigingsvraagstukken en knelpunten op te lossen of de vereniging verder te ontwikkelen. Met de online Kennisbank verenigingzaken draagt SportService Zwolle bij aan het vergroten van de deskundigheid van bestuurders, commissieleden en andere vrijwilligers van sportverenigingen in Zwolle.

De informatie in de Kennisbank verenigingszaken is gerangschikt in acht themas, namelijk: accommodatie, financiën, leden, maatschappelijk, marketing en communicatie, strategie, beleid en organisatie, vrijwilligers en wet- en regelgeving. Deze thema’s zijn verdeeld in deelthemas. Onder ieder deelthema zijn verschillende items opgenomen die informatie verschaffen over het betreffende deelthema. Deze informatie bestaat uit inhoudelijke kennisdocumenten en -producten (voorbeelddocumenten, stappenplannen, presentaties, samenvattingen, readers, checklisten, handboeken), verwijzingen naar informatiebronnen (websites en organisaties voor meer informatie) en tips en trucs (tips, ervaringen en aandachtpunten van sportverenigingen). De informatie op de kennisbank wordt constant aangevuld en vernieuwd.

SportService Zwolle wenst u veel succes bij het verder ontwikkelen van de vereniging of het oplossen van verenigingsknelpunt(en).

Artikel delen:

Reageer