Groepchat voor jongeren over jeugdwerkloosheid

Zwolle – De gemeente Zwolle wil van jongeren weten hoe zij denken over jeugdwerkloosheid, werken en leren. Daarom organiseert de gemeente samen met het Deltion en Landstede een aantal groepchats. Daarnaast kan iedere jongere tussen de 16 en 27 jaar tot en met 12 november vanuit huis of school individueel meepraten.

Via www.groepchat.nl discussiëren de jongeren met elkaar aan de hand van stellingen over nieuwe oplossingen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Daarnaast kunnen ze hun mening geven over onderwijs, werken, stages en alles wat daarmee te maken heeft. De resultaten van deze sessies worden (anoniem) verwerkt in de evaluatie Wet inkomensvoorziening jongeren (WIJ), die begin 2011 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De WIJ trad september 2009 in werking en verplicht gemeenten om voor iedere jongere die zich voor een uitkering meldt een baan, scholing of een combinatie daarvan aan te bieden. Het aanbod wordt afgestemd op de persoonlijke situatie.

 
Op 19 oktober werd de eerste groepchat georganiseerd. Een drietal raadsleden en twee leden van de cliëntenraad chatten actief mee met de 24 jongeren. Ze hadden tips over de inrichting jongerenpunt op het Werkplein zodat er meer privacy is. Op de stelling: ‘om in aanmerking te komen voor de bijstand moet je werk doen dat je vreselijk vindt’, gaf het merendeel van de jongeren aan dit terecht te vinden. Ook kwam naar voren dat niet iedereen zich in de keuze voor een opleiding laat leiden door de kans op werk na de opleiding.

Artikel delen:

Reageer