Windesheimdocent mede-auteur verhalenboek

Zwolle – Thema’s als afscheid, vrede en angst. Kinderen verkennen deze op eigen wijze. Met ‘spiegelverhalen’ kan een leerkracht kinderen hierover aan het denken zetten. Deze zijn opgetekend in het boek ‘Harde kern’.  Docent Erik Renkema van Windesheim is mede-auteur van dit verhalenboek, bedoeld  voor leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs . 

De verhalen in het boek gaan over levensbeschouwelijke thema’s. Het zijn zogenaamde spiegelverhalen waarin kinderen een grote rol spelen. Ieder thema heeft drie verhalen. Na elk verhaal staan een paar vragen om een gesprek op gang te brengen. Renkema: “Zo is er een verhaal in ‘Harde kern’ over vrede als persoon. Vrede heeft een wens: om zichzelf te zien. Naar aanleiding van het aansprekende verhaal kan de leerkracht aan de kinderen vragen hoe zij vrede herkennen in hun dagelijks leven. Met het boek kan de docent de verbeeldingskracht van kinderen stimuleren, dat is een belangrijke vaardigheid in het onderwijs.”

“Op de Lerarenopleiding Basisonderwijs scheppen we ruimte voor studenten en daarmee voor kinderen om hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling te vormen. In ons vernieuwde programma is een belangrijke plaats weggelegd voor oude en nieuwe verhalen, waarin kinderen hun eigen bestaan kunnen herkennen “, aldus Renkema, docent Godsdienstpedagogiek en -didactiek en docent Godsdienstige vorming.

Achterin ‘Harde Kern’  staan per thema verwijzingen naar Bijbelverhalen.  Het boek is verkrijgbaar via NVZ uitgevers op de website: www.nzv.nl >geloofsopvoeding >Harde kern.

Artikel delen:

Reageer