CDA Overijssel laat jeugd niet in de steek

Zwolle – In het landelijke regeerakkoord staat dat alle taken van de jeugdzorg gefaseerd moeten worden overgeheveld naar de gemeenten. De CDA-Statenfractie roept het college van Gedeputeerde Staten op om tijdig zorg te dragen voor het delen van de opgebouwde kennis en expertise op het gebied van jeugdzorg. Het CDA doet deze oproep woensdag 03 november tijdens de begrotingsbehandeling en pleit er daarbij voor om samen met de gemeenten een strategie uit te zetten om dit vorm te geven.

CDA-Statenlid Yvonne Nijhof: “Zolang provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wet op jeugdzorg, zijn zij ook verantwoordelijk voor een goede overdracht richting gemeenten. Het is van  belang dat de cliënten hier niets van merken”. In Overijssel zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven uitgewerkt, die ertoe hebben bijgedragen dat er minder instroom, een snellere doorstroom en een verbetering van de uitstroom uit de provinciale jeugdzorg plaatsvindt. De gemeenten en de provincie werken samen om de zorg voor de jeugd goed op elkaar af te stemmen. De provincie mag de gemeenten nu niet aan hun lot overlaten.

Artikel delen:

Reageer