Innovatieve afvalwaterzuivering in gebruik genomen

Zwolle – Op dinsdag heeft het Waterschap Groot Salland een speciale zuiveringsinstallatie om onderzoek te doen naar betere verwijdering van medicijnresten uit afvalwater officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde door dagelijks bestuurslid van het waterschap Jan Oggel, in aanwezigheid van alle projectpartners die bij dit Europese project betrokken zijn. Met de ingebruikname van de speciale installatie beschikt Groot Salland over de grootste ‘medicijnenzuivering’ van Nederland en, samen met een installatie in het Duitse Waldbröl, ook van Europa.

 

slik-installatie_037.jpg

Aan de Dr. van Thienenweg in Zwolle, op het terrein bij het hoofdkantoor van het waterschap, verrees afgelopen maanden een compacte en innovatieve afvalwaterzuivering, specifiek gericht op het beter verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Voor dit project werkt het waterschap nauw samen met onder meer de Isala klinieken. Het project SLIK (Sanitaire Lozing Isala klinieken) gaat met de ingebruikname de onderzoeksfase in. In het najaar van 2011 worden de resultaten verwacht.

Zowel het waterschap als de Isala klinieken werken uit maatschappelijk oogpunt samen om het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater te optimaliseren. Deze medicijnresten komen via de urine en ontlasting in het afvalwater terecht. Uit onderzoek van onder andere waterschappen blijkt dat de medicijnstoffen lastig uit het afvalwater te verwijderen zijn. De huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) is onvoldoende uitgerust om ze af te breken, waardoor de stoffen in oppervlaktewater terechtkomen. Daar hebben ze effect op de kwaliteit van het waterleven.

Met SLIK onderoekt Groot Salland of medicijnresten met een andere zuiveringswijze beter kunnen worden verwijderd. Zo wordt onder andere onderzocht of behandeling met ozon en waterstofperoxide in combinatie met uv-licht tot betere resultaten leidt.

Het Waterschap Groot Salland is initiatiefnemer en trekker van het project SLIK. In de Isala klinieken is een goede samenwerkingspartner gevonden. De komende jaren zal op locatie Sophia aan de Dr. van Heesweg een nieuw ziekenhuis verrijzen. Naast ziekenhuisafvalwater komen medicijnresten ook voor in afvalwater van verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en huishoudelijk afvalwater.

In het SLIK-project zijn diverse partners verenigd. Naast de praktische samenwerking met de Isala klinieken werkt Groot Salland hierin samen met de gemeente Zwolle, Vitens, STOWA en het RIVM. Het project wordt financieel gesteund door de Provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (samenvoeging van de voormalige ministeries V&W en VROM).

Ook krijgt SLIK een Europese subsidie vanwege het innovatieve karakter en de bijdrage aan internationale kennisuitwisseling. Voor deze Europese tak wordt samengewerkt met instellingen uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Schotland die gelijksoortige projecten uitvoeren. Dit internationale overkoepelende samenwerkingsverband draagt de naam PILLS (Pharmaceutical Inputs and eLimination from Local Sources).

Artikel delen:

Reageer