Sluiten noodopvang asielzoekers Dato/Dato+

Zwolle – Voor asielzoekers die in Zwolle tussen wal en schip vallen is er al sinds 2003 een noodopvang. Na het Generaal Pardon zou het rijk zorgen voor een sluitende aanpak. Daarom is met het rijk afgesproken dat de noodopvang kan worden gesloten. Toch zijn er een aantal “achterblijvers”. Voor de opvang van mensen in schrijnende situaties, wordt voorgesteld om tijdelijk ruimte te bieden in de reguliere maatschappelijke opvang.

De woordvoerders van de politieke partijen waren het er maandagavond tijdens het Raadsplein over eens dat voorkomen moet worden dat er mensen op straat komen te staan. Wel vroeg men zich af of de reguliere opvang in staat is om deze mensen op te vangen. Wethouder Vedelaar gaf aan dat de ervaring in andere steden, waar eerder de noodopvang is gesloten leert dat er geen sprake is van aanzuigende werking. Door goed te organiseren moet de bestaande reguliere opvang in staat zijn deze extra groep op te vangen. Om hierbij de vinger aan de pols te houden is overleg noodzakelijk en zal monitoring plaatsvinden. Halverwege volgend jaar zal blijken of het bedrag van maximaal € 150.000,- voldoende is. Dit bedrag komt beschikbaar als de raad de post extra middelen 2011 bij behandeling van de begroting goedkeurt. Het voorstel komt voor (inhoudelijke) besluitvorming op de agenda van de besluitvormingsronde-A op 22 november.

Artikel delen:

Reageer