Onderzoek naar funshoppen en runshoppen in Zwolle

Zwolle – Uit onderzoeken en publicaties blijkt dat het gedrag van de consument aan het veranderen is. Een landelijke trend, die we ook waarnemen in Zwolle. Hiermee komt de winkelfunctie van de binnenstad onder druk. Dit vraagt om aandacht voor de toekomst.

We maken onderscheid tussen funshoppen en runshoppen. Funshoppen is recreatief winkelen. De consument heeft zin om te shoppen en oriënteert zich op wat er te koop of te beleven is. De beleving staat voorop. Runshoppen is doelgericht winkelen. De consument weet wat hij nodig heeft omdat het aankopen zijn die regelmatig terugkeren of omdat hij zich heeft georiënteerd op het internet. ‘Koopefficientie’ staat voorop. Funshoppen gebeurt veelal in (historische) binnensteden. Runshoppen gebeurt vaak op weg naar het werk, kinderopvang, of bij de dagelijkse boodschappen. Bijvoorbeeld in goed bereikbare koopcentra om de hoek zoals Stadshagen en Zuid, perifere winkels op bedrijventerreinen en in winkelcentra in middelgrote kernen rond Zwolle. De consument van tegenwoordig is veeleisend en heeft het steeds drukker in zijn vrije tijd. Met de mogelijkheid om zich te oriënteren en zelfs te kopen via het internet, verschuiven steeds meer aankopen van funshoppen naar runshoppen.

Economisch beleid binnenstad

Om inzicht te krijgen in de problematiek is een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het grootwinkelbedrijf, eenmanszaken, horeca, cultuur, vastgoedeigenaren, City Centrum, Koninklijke Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel. De werkgroep maakt eerst een analyse van de huidige situatie, en hoopt op basis daarvan een voorstel voor een economische toekomstvisie te kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan een vitale binnenstad.

Artikel delen:
Reacties 58
 1. Een gebrek aan goede op steenworp afstand van het centrum gelegen parkeergarages nokt de interesse om in de binnenstad je inkopen te doen.
  De ingestelde werkgroep bestaat uit de zelfde figuren als hen die denken met enkele bloembakken Zwolle-Centrum tot beste koopcentrum van Nederland te maken.
  De uitkomst van het onderzoek staat dus bij voorbaat al vast.


  Maak melding

 2. Funshoppen in Zwolle? Kijk eens naar het aanbod om iets leuks te halen. Alle leuke winkels sluiten vanwege de huurprijs. Dan blijft runshoppen over en ja dan kan ook in de winkelcentra.


  Maak melding

 3. @ zusenzo,
  Als er te weinig klandizie is dan is iedere huurprijs te hoog.
  Concentratie in en pluriforme invulling van het centrum met een goede bereikbaarheid is een van de belangrijkste zaken.
  Zelfs een leuk boeken winkeltje als ana sofia in de steen straat is gisteren failliet verklaart.


  Maak melding

 4. Niet met je eens ikke.

  stel jij koopt een broek bij mij, prijs en kwaliteit passen precies bij elkaar. Nu komt er een forse huurverhoging, dan moet die broek ineens fors duurder worden, dan komt er geen klant meer.

  Klanten weten doorgaans goed wat iets waard is.


  Maak melding

 5. Zojuist geleerd dat ik een echte runshopper ben, en dan het liefst zo weinig mogelijk. Heb het nut van funshoppen nooit begrepen…


  Maak melding

 6. ff kijken: garage onder de mediamarkt, dus in de binnenstad, garage bij de nieuwstraat, vlak bij perrysport , binnenstad, garage achter de ANWB-winkel, 2 minuten lopen van de Roggestraat, parkeerplaatsen tegenover de eekwal, achter het museum, binnenstad….
  Volgens mij heb je het over een andere stad, “ikke”….

  Moet wel zeggen dat leuk funshoppen nog het gezelligst is op de zaterdag met de markt erbij.  Maak melding

 7. Je kunt heel veel wetenschappelijke studies doen naar het koopgedrag van mensen, je kunt er de hele stedenbouwkundige opzet van een binnenstad voor op de kop zetten of het aantal koopzondagen uitbereiden tot 52 maar de consument kan z’n geld maar één keer uitgeven, zeker in deze onzekere tijden.
  Het zal me benieuwen of Sinterklaas straks nog weer guller geeft dan vorig jaar.


  Maak melding

 8. In de binnenstad kom ik jammer genoeg niet zo vaak meer. Dus ook Ana Sofia ben ik al een half jaar niet meer binnen geweest, sorry, sorry, sorry!!!!
  Maar de binnenstad vind ik op donderdagavond, zaterdag, maar ook woensdagmiddag, veeeeeeeeel te druk! En ik heb werkelijk de PEST aan de opstoppingen of clipboardverkopers! En vooral die laatste lijkt bijna niet meer uit de binnenstad weg te denken!
  En dan dat gedoe met buiten de grachten parkeren. Als ik naar de binnenstad ga voor boodschappen, dan is dat meestal wel voor een aantal dingen (ik spaar mn benodigdheden op). Vervolgens loop ik met veel tassen, die snijden in mn vingers, de hele stad door om buiten de grachten weer de auto te vinden. Pffffffffff!

  Nee, dan liever boodschappen doen in Stadshagen of De Dobbe, of zo. Gratis parkeren, altijd parkeerplek. Een groot deel van de benodigdheden zijn daar gewoon te vinden. Perfecto!

  Maar ALS ik dan boodschappen in de binnenstad ga doen (kleding, bijvoorbeeld), dan ga ik het liefste op dinsdagmorgen. Om half 10 in de binnenstad staan, bijna geen kip te vinden! Nadeel is dan wel, dat ik dan wel mn kleine meissie bij me heb, dus dan kan ik geen kleding voor mezelf shoppen… Ook een winkel als Bijoux Brigitte is dan niet te doen… dat is, vanwege de kleine doorgangen, vragen om moeilijkheden.


  Maak melding

 9. De kosten van het onderzoek kunnen uitgespaard worden. Het antwoord ligt al opgesloten in analyse en vraagstelling. Het centrum richt zich op de funshopper met een gevarieerd en uniek productaanbod en de wijkcentra richten zich op de meer routinematige aankopen en dagelijkse levensbehoeften. Bereikbaarheid (stop en shop) is voor de laatste categorie wezenlijk, voor de winkels in het centrum is kwalitatieve beleving van de binnenstad primair. Eindconclusie van het rapport: de winkelier in de binnenstad zal een duidelijke duidelijke keuze moeten maken en niet langer moeten blijven hinken op twee gedachten (concepten).


  Maak melding

 10. Maar wat is nou de “fun” aan shoppen in bijna uitsluitend jeanswinkels, schoenenzaken, mobiele telefoonzaken, en lichaamsverzorgingsachtige ketenwinkels? Hein te Riele zou zeggen, “kom dan naar Deventer”, en hij zou nog gelijk hebben ook.


  Maak melding

 11. Funshoppen is volgens mij meestal kijken, kijken, kijken uit verveling. Als ik in de stad loop dan zie ik maar weinig mensen met boodschappentassen lopen.


  Maak melding

 12. @ Andre Kijk,

  Het hele onderzoek komt er ter rechtvaardiging van de al besloten oprichting van een Ondernemersfonds in het Centrum.
  Met andere woorden, Hoe het te rechtvaardigen is om de ondernemers en dan alle van notaris, architect, boekhoudkantoor of ZZPer evenals winkeliers en horecabedrijven verplicht te laten bijdragen in een nieuwe bestuurslaag die gaat bedenken wat leuk voor het Centrum is. Uiteraard met dik betaalde BoBo’s in het bestuur.


  Maak melding

 13. ikke, verplicht?

  nov 2009:
  Nieuwe landelijke regelgeving, die in ieder geval voor een proefperiode van vijf jaar van kracht is, maakt het mogelijk om een Bedrijven Investeringszone (biz) te creëren. Als een meerderheid van de ondernemers in zo’n zone er mee instemt, kan de gemeente via de WOZ een bijdrage innen. Zwolle past de regels als eerste gemeente toe in een winkelgebied, met ongeveer 120 zelfstandige ondernemers. Gemeente en ondernemers tekenden gistermiddag een overeenkomst…

  …Daarmee komt een einde aan het probleem van de ‘freeriders’, ondernemers die niet via de ondernemersvereniging meebetalen aan allerlei extra voorzieningen, zoals de feestverlichting, maar er wel van profiteren.  Maak melding

 14. @ 1stcobra,

  Je aangehaalde berichtgeving is niet juist.
  Het gaat om +/- 800 ondernemers van allerlei pluimage in de binnenstad en ruw gezegd als 1/3 van de aangeschreven ondernemers ja stemt moeten de anderen, ook niet winkeliers, verplicht hier aan meebetalen.  Maak melding

 15. @Ikke, da’s anders dan:
  Eerste Kamer, Experimentenwet BI-zones 2008

  Artikel 5
  1. Van voldoende steun is sprake indien na toepassing van artikel 4
  blijkt dat:
  a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen
  inwerkingtreding heeft uitgesproken,
  b. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft
  uitgesproken, en
  c. de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
  onroerende zaken in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben
  uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ
  waarden in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken
  tegen inwerkingtreding.
  2. In afwijking van het eerste lid blijkt reeds van voldoende steun indien
  voldaan wordt aan de criteria, bedoeld in dat lid, onder a en b, indien de
  verordening voorziet in heffing van een voor iedere bijdrageplichtige
  gelijk bedrag als bedoeld in artikel 2, vierde lid.

  Hoe dan ook moet a of b van toepassing zijn, of er moet met een andere regelgeving gewerkt worden die ik niet gevonden heb?


  Maak melding

 16. @ ikke

  Mogelijk dat het een rol speelt, maar ik denk ook dat de winkels in het centrum een keus moeten maken en niet blijvend zowel de fun- als runshopper moeten willen bedienen. Dat maakt ze profielloos. Zie ook het commentaar van Observer. Als funshopper wil je verrast worden en niet dezelfde ‘drogist’ als in het wijkcentrum tegenkomen. Het gaat om een samengaan van het intieme karakter van de (historische) binnenstad in combinatie met leuke daghoreca en een specialistisch aanbod van winkels en producten.


  Maak melding

 17. @ikke

  1/3 JA-stemmers inderdaad
  MAAR met de verplichting dat:
  De som WOZ-waarde van JA-stemmers hoger moet zijn dan van de NEE-stemmers,

  Het kan dus met een kleine meerderheid maar dan moet je wel de duurste WOZ-ondernemers in het JA-vak hebben.


  Maak melding

 18. @ 1stcobra,
  De WOZ waarde is in Zwolle geen probleem.
  Men heeft zich verzekerd van bijvoorbeeld V&D, Mediamarkt, de musea, en Spiegel/Odeon.
  De bijdrage voor deze bedrijven is gelimiteerd op ?? 1200,= zodat naar verhouding de kleinste bedrijven het meeste moeten bijdragen.


  Maak melding

 19. Tja, dan is alleen artikel 6 nog toe te passen indien je de aantallen in het NEE-vak kan manoeuvreren.

  Artikel 6
  1. De gemeenteraad trekt de verordening zo spoedig mogelijk in als
  blijkt van voldoende steun voor intrekking onder de bijdrageplichtigen.
  2. Op verzoek van ten minste een vijfde van de bijdrageplichtigen stelt
  het college van burgemeester en wethouders iedere bij de gemeente
  bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen
  intrekking van de verordening uit te spreken.
  3. Het verzoek kan niet worden gedaan:
  a. binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening, of
  b. binnen een jaar na toepassing van het tweede lid.
  etc

  Als dat niet lukt, dan ga je mee conform afspraak of toon je aan dat er sprake is van onevenredigheid en laat je je politieke partij voor je spreken. Dit oefenwetje blijft in stand, daar kan je op rekenen, maar de lasten moeten wel (objectief & meetbaar, dat wel) eerlijk verdeeld worden.
  succes!


  Maak melding

 20. @ 1stcobra,
  Er is 1 hoop.
  In alle grote steden waar tot nu toe een stemming is gehouden zijn de ondernemersfondsen afgewezen.
  In den Bosch heeft de gemeenteraad de wijze beslissing genomen geen 2e stemming te laten plaatsvinden.


  Maak melding

 21. Deventer heeft nog een albert hein in het centrum, hier is niets op dat gebied. Bezoekers vragen vaak naar een supermarkt maar helaas moet ik ze dan sturen richting diezerpoort maar dat ligt dan vaak niet op de route.


  Maak melding

 22. @ zusenzo,
  Misschien iets duurder maar er is altijd nog Hulsebosch aan de Dijkstraat, Schuttelaar in de Luttekestraat en binnenkort de Natuurwinkel aan de Blijmarkt/Potgietersingel.


  Maak melding

 23. Misschien een optie om een minimarkt dagelijks te houden met foodsector en bloemen.1 fruit ,1 zuivel,1 bloemen ,1 brood en snoepkraam e.d


  Maak melding

 24. Eva, misschien een idee voor Schuttelaar. Die dreigt>:( de binnenstad te verlaten alstie z’n parkeerzin op de Blijmarkt niet krijgt. En voor die sapjes heb je geen autoparkeerruimte nodig;)


  Maak melding

 25. Stel het maar voor, ik hoef geen patent op mijn idee, haha.
  Ik mis het echt, iets gezonds in de stad.
  Als ik na veel sjouwen trek krijg, dan is er in de stad weinig te vinden met weinig calorieen… erg frustrerend!
  Het enige wat ik nog wel eens haal is een sapje bij de V&D en soms een panini beenham. Eigenlijk is dat het gezondste wat ik kan vinden. Maar helaas vindt mijn portemonnee dat niet zo leuk… Want het is heel DUUR!!!


  Maak melding

 26. Verslag Raadsplein:

  Kadernota economisch beleid binnenstad: visie en scenario??s
  Er waren bij de Meningsvormende behandeling van dit onderwerp drie insprekers aanwezig.

  1. Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden

  2. Zwolle hoofdstad van de regio

  3. Handhaven huidige functie binnenstad

  4. De markt lost het op

  De voorkeur van het college is om scenario 1 een slag dieper uit te werken.

  Mw. Speelman heeft de raad reeds een uitgebreide inspraaknota gestuurd en wil graag bij een aantal punten stilstaan. De bewonersvereniging wil graag deelnemen als participant aan het vervolgproces en niet als agendalid. De bewonersvereniging heeft een voorkeur voor variant 1 of 2, maar wil dus, daar het gaat om de binnenstad, actief betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen.
  Vooral omdat zij zich bij scenario 1 afvragen of de belangen van de bewoners voldoende zijn gewaarborgd.
  Dhr. Bosma geeft aan dat de ondernemers actief deel hebben genomen aan de totstandkoming van dit stuk. Als commissie hebben zij gemeend uit te moeten gaan van scenario 1. Dhr. Bosma vindt dat er actief moet worden gewerkt aan een goed vestigingsklimaat en een ambitieniveau waarin gezamenlijk wordt opgetrokken. Het economisch beleid van de binnenstad was de afgelopen jaren teveel in zichzelf gekeerd.
  Dhr. Leene vindt dat er werk aan de winkel is. Aanvankelijk had de horeca-afdeling wat aarzeling om te participeren. Echter, zij zien de voordelen van een goede samenwerking wel degelijk zitten en willen graag schouder aan schouder op weg naar de top.
  De fracties gaven in hun bijdrage vooral complimenten aan de totstandkoming van het stuk en de participatie van de partners. De meeste fracties hebben een voorkeur voor scenario 1 en in mindere mate voor 2. Variant 3 en 4 vallen af. Aan de wethouder worden een aantal thema??s ter overweging meegegeven. Het gaat dan met name om het parkeren, het grijpen van kansen, verantwoordelijkheid van de ondernemers, nader onderzoek, beleidssynergie, onderzoeken van bezoekersdoelgroepen, promotie, verwachtingenmanagement, optimistische houding, rol als regiohoofdstad en bereikbaarheid.
  De wethouder geeft aan de opmerkingen van de raad mee te nemen in het verdere proces en hij zal een nadere uitwerking maken van scenario 1, met opties uit scenario 2. Het college gaat aan de slag en zal op een later moment bij de raad terugkomen met een uitgewerkt stuk.
  De voorzitter concludeert dat hiermee de meningsvorming over dit onderwerp is afgerond.  Maak melding

 27. De voorkeur van het college is om scenario 1 een slag dieper uit te werken

  Inleiding

  Het koopstromen onderzoek dat elke vijf jaar wordt uitgevoerd in Oost-Nederland, laat zien dat Zwolle het goed doet. Zeker in relatie tot vergelijkbare steden in de regio. Van alle dagelijkse boodschappen die in Zwolle gedaan worden, wordt ruim 10% gedaan door mensen van buiten de stad. Dit percentage is sinds 2005 verdubbeld. Ook het aantal inwoners in Zwolle dat de dagelijks inkopen doet in Zwolle is gestegen (+3%). De toename komt echter vooral ten goede aan de wijkwinkelcentra. Het aandeel van de binnenstad voor de dagelijkse inkopen is met 7% gedaald. Voor de niet-dagelijkse goederen kwamen er 5% meer mensen uit de regio naar Zwolle. Bij de inwoners van Zwolle daarentegen was er een lichte daling te zien voor de aanschaf van niet-dagelijkse goederen in hun eigen woonplaats. De kledingbranche in Zwolle (bijna 50% van het winkelaanbod) laat ten opzichte van 2005 een lichte daling zien van het aantal klanten (-4%).

  Waar de wijkcentra zich mogen verheugen in een toegenomen belangstelling, geldt dat dus niet voor de binnenstad. Die verliest terrein aan winkelcentra in de wijken en omliggende plaatsen. Ondernemers in de binnenstad ervaren dat het aantal bezoekers en de omzet terugloopt. Vastgoedeigenaren in de binnenstad ervaren dat panden langer leeg staan. De daling van de omzet en de stijging van de leegstand in de binnenstad worden bevestigd in het BRO brancheringonderzoek, de passantencijfers van Locatus en de toeristische bezoekerscijfers van het NIPO.  Maak melding

 28. De Scenario’s waar de gemeenteraad uit kon kiezen.
  Een hele boel holle frasen en nietszeggende aannames.
  Het gevolg is dat de lasten voor de ondernemers in de binnenstad omhoog gaan en de plaatselijke bedrijven nopg eerder zullen omvallen of vertrekken naar goedkopere vestigingsplekken.

  Scenario 1: Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden
  In dit scenario is de ambitie dat de Zwolse binnenstad in 2020 op het gebied van detailhandel, horeca en cultuur bij de top van de Nederlandse binnensteden hoort. Dat houdt in dat de binnenstad zich duide­lijk onderscheidt van winkelcentra in de wijken en omliggende kernen en binnensteden in andere steden en in het bijzonder in Overijssel, Gelderland, Drenthe, Fries­land en Groningen. Inzet is om de titel ⤽beste binnenstad⤝ in de wacht te slepen. In dit scenario wordt optimaal ingespeeld op de goede bereikbaarheid van Zwolle en de aansluiting met de Randstad door de ligging aan de A28 en de Hanzelijn.

  Scenario 2: Zwolle, hoofdstad van de regio
  In dit scenario is de ambitie dat de Zwolse binnenstad in 2020 het bruisende hart is van de regio. Deze ambitie beperkt zich niet tot de detailhandel, horeca en cultuur in de binnenstad, maar wordt ook uitgesproken op het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Pas dan kan de binnenstad namelijk onbetwist de functie vervullen van regionale hoofdstad. In dit scenario groeit en bloeit de regio dankzij de regiohoofdstad. Ofwel, de regiogemeenten concurreren in dit scenario niet met elkaar, maar doen er alles aan om gezamenlijk verder te groeien. Zwolle vormt in deze regio de spil.

  Scenario 3: Handhaven huidige functie binnenstad
  In dit scenario is de ambitie dat de Zwolse binnenstad in 2020 op hetzelfde niveau functio­neert als nu in 2010. Dit houdt in dat het centrum alles in het werk stelt om de dalende koop­krachtbinding een halt toe te roepen. In vergelijking tot in scenario 2 wordt dan ook niet zo zeer geïnvesteerd in het vergroten van de koopkrachttoevloeiing vanuit de regio, maar meer op het sterker binden van de lokale bevolking. Dit houdt in dat de binnenstad kan blijven voorzien in de wensen van de doelgerichte consument en als zodanig in toenemende mate gaat concurreren met de winkelcentra in en rond de stad. Zwolle probeert in dit scenario de concurrentie met andere regiocentra in haar voordeel te beslechten.

  Scenario 4: De markt lost het op
  In dit scenario wordt de ontwikkeling van de binnenstad overgelaten aan de markt. Leegstand neemt toe en op termijn dalen de huurprijzen. Idealiter biedt dat startende ondernemers en zelfstandigen een kans, waardoor het aanbod verrijkt en de binnenstad weer aantrekkelijk wordt na een periode van terugval. Zonder regie is de kans echter groter dat het aanbod verschraalt en de binnenstad in een neerwaartse spiraal komt. Op termijn zal de markt ingrijpen en benaderen ontwikkelaars de gemeente met voorstellen waarbij ook een bijdrage van de gemeente wordt gevraagd.  Maak melding

 29. Ik vuind het toch enigszins beschamend dat in Zwolle alle bestuurlijke en commerciële Zwolse marketingmanagers, beleidsmakers, trendwatchers, werkgroepen, ondernemersgroepen, etc. pas wakker worden als ze in de media moeten lezen dat er een dergelijk landelijk onderzoek is geweest.


  Maak melding

 30. @Observer,
  5 jaar geleden was er ook een loopstromen onderzoek waaruit duidelijk bleek dat het vergroten van het winkel gebied een verschraling van het aantal bezoekers per bedrijf had opgeleverd.
  De vraag van een van de aanwezigen was; Als de Voorsterpoort doorgaat dan hebben we een winkelstraat van 7 km., is dat dan wel zo’n goede keus.
  Antwoord kreeg de vragensteller niet omdat de burgemeester daarvan niet gediend was.
  Blijkbaar werden de belangen van zijn vriendjes geschaad.


  Maak melding

 31. Conclusie van diverse raadsleden was dat de scenario’s elkaar niet onderling uitsluiten, dat de huidige voorstellen wel erg algemeen geformuleerd zijn en dus een keus voor 1 scenario niet te maken is. Het verslag moet het uitwijzen, maar mijn interpretatie is dat scenario 1 ( wie wil er immers niet de beste binnenstad van Nederland hebben?; dat lijkt een open deur) met “een sausje van 2, 3 en 4” verder wordt uitgewerkt en dat met belangen van de (binnen)stadbewoners nadrukkelijk rekening moet worden gehouden. Het is niet ondenkbaar dat daar een aantal (nieuwe) varianten uitrollen.  Maak melding

 32. In mijn werkzame leven: bij besluitvorming is het gebruikelijk om bijvoorbeeld 3 plannen (die wezenlijk van elkaar verschillen qua opzet en origineel zijn) voor te leggen zodat hieruit een keuze gemaakt kan worden. Na de keuze worden er nog eventuele varianten bedacht maar de basis dient gelijk te blijven of, bij essentiele wijzigingen, zal er opnieuw een keuze uit nieuwe plannen gemaakt moeten worden.

  In de scenario’s hierboven zie ik eigenlijk maar twee soorten: wel (1,2) of geen (3,4) sturing gaan geven aan substantiele groei. Tja, zo wordt het maken van een keuze(?) wel erg simpel (en wordt men al snel in de gewenste richting geduwd). Wie weet wat er nog meer zou kunnen?  Maak melding

 33. En wat is dan nu onze conclusie hier als weblog/schaduwkabinet?
  Dat je om de 5 jaar iets anders/nieuws moet verzinnen wil je de bezoekers blijven trekken, slechte voorbeelden te over, kijk maar naar bijvoorbeeld Bataviastad in Leliestad, en zelfs Hoog Catharijne in Utrecht heeft zn hoogtepunt gehad.


  Maak melding

 34. Ps, of je moet in samenwerking met de andere steden in je regio gaan werken aan thema-winkelsteden.
  In Deventer bijvoorbeeld is in de binnenstad al een duidelijk herkenbaar thema zichtbaar van kunst, cultuur, design, antiek en kleinschalige aanverwante nering.
  Als ik echter voor Zwolle een thema zou moeten benoemen is dat helaas Jeans, mobieltjes en drogisterij ketens, en dat is mij geen 5 Euro parkeergeld waard.


  Maak melding

 35. Als je het mij vraagt kies ik voor optie 2: de hoofdstad van de regio. Want daar valt wat te verdienen en te genieten.

  Waarom zou je een topstad in Nederland willen zijn. Wie gaat er nog meer naar Zwolle komen dan?? En wordt het er dan niet veel drukker en onveiliger van?

  Ik vind dat hoe Zwolle als stad met zijn binnenstad, want daar gaat het hier om, het goed voor elkaar heeft; veel cultuur, veel evenementen, veel winkels. Er is werkelijk genoeg. De diversiteit van die winkels, dat mag wel beter. Daar is iedereen het wel over eens, denk ik.

  Laten we een gemoedelijke, gezellige en veilige provinciestad willen blijven!


  Maak melding

 36. Ik zou zeggen: kijk eens over de grens (DLD/BE/UK etc hebben hele leuke steden). Ga bv een partnerschap aan mbt stadsontwikkeling met een aantal steden in andere landen en pas de plannen eens daarop aan. Onderscheid en uniek zijn is zeer goed voor de stad (maar het wiel uitvinden is echt niet nodig).

  Ach, het is weer eens een tip (hint -> koevoet)


  Maak melding

 37. Ik vond dit een mooi voorbeeld. De kern ervan is dat je wel iets unieks kan hebben of bedenken (al dan niet met landelijke uitstraling), maar als daar geen logische koppeling met je doelstellingen ligt, dan is het succes daarvan geisoleerd.

  ” Maar hoe al die bezoekers te verleiden om te blijven eten bij de brasserietjes in het oude stadscentrum? Gemeente en winkeliers voeren een reclamecampagne onder de slogan: ‘Hilversum, goed bekeken’. Wie het Mediapark bezoekt krijgt een briefkaartje thuis met de vriendelijke groeten uit Hilversum, en kom nog eens terug om te winkelen. Er is natuurlijk een website die aangeeft wat er allemaal te doen is in Hilversum – de hardloopwedstrijd, de Dudok-wandelroute, evenementen en speciale acties van de winkeliers in de binnenstad. Maar is dat wel waar de bezoekers van hip en trendy Beeld en Geluid op zitten te wachten?”

  Zo is het bevrijdingsfestival een doorslaand succes en staan “we” daardoor op de kaart. De vraag is alleen hoe? Wat is het beeld dat Zwolle daarmee creeert en sluit dat aan bij de ‘realiteit’. Is er werkelijk sprake van een duurzame invloed op het bezoek aan onze stad? Ik waag het te betwijfelen.


  Maak melding

 38. Mijn conclusie:

  “variant 1: Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden
  In dit scenario is de ambitie dat de Zwolse binnenstad in 2020 op het gebied van detailhandel, horeca en cultuur bij de top van de Nederlandse binnensteden hoort”.

  -detailhandel: hiermee gaan we het nooit redden. Het aanbod verschraalt nu al; steeds meer leegstand; er is geen grote trekker; geen specialistische winkeltjes. kortom: in niets onderscheidt de binnenstad zich van andere eenheidsworsten. Nog afgezien van de bereikbaarheid. Of….. Upgrading realiseren: dus winkels in het duurdere segment, de betere speciaalzaken, belangrijke trekkers zoals Bijenkorf etc.
  -horeca biedt grote kansen (kwaliteit, goed terrassenbeleid etc.) zeker in combinatie met
  -cultuur: Blijmarkt, Spiegel, Waanders in de kerk, POM, Filmhuis, een bruisend festivalbeleid, en een behoudend beleid t.a.v. onze mooie binnenstad (verloedering tegengaan)


  Maak melding

 39. Als de burgemeester zich druk had gemaakt om Ikea op de Schaepman locatie te krijgen en een onderwater garage in de Schuttevaerhaven als aanrijroute dan had hij iets voor de binnenstad gedaan.
  Vanuit Hessenpoort, mocht Ikea daar ooit komen, is de toestroom naar de binnenstad zo minimaal,zie andere vestigingen, dat het eerder concurrentie is dan andersom  Maak melding

 40. @1stcobra

  Eens. Misschien werd jij geacht besluitvorming -om gelet op het tijdstip maar een metafoor te gebruiken-voor te bereiden en niet voor te koken?

  @Observer

  Misschien dat het echte kabinet soms -heel stiekem- meeleest.  Maak melding

 41. @ Andre Kijk, ff off-topic dan:

  ach, je weet zelf wel wat we (een aantal webloggers dus) tot nu toe aan praktische adviezen mee hebben proberen te geven aan de Gemeente, het gaat ons allen toch aan het hart.

  Zo zal er nog veel meer potentie zitten in zo’n grote stad en bijbehorende regio. Maar hoe haal je (ter betaling van enkel eer en glorie) de juiste kennis uit de groep? Hoe laat je zien dat zaken opgepakt (en ook afgeschoten) worden zodat er draagvlak blijft om mee te blijven denken? Niet met de huidige opzet van “samen maken we de stad, ideënmakelaar etc” in ieder geval. Dit terwijl er heel veel mogelijk kan zijn als je maar de juiste snaren weet te raken en de juiste wegen weet (te vinden).

  dus.


  Maak melding

 42. @1stcobra

  Ook off-topic:

  Ik denk dat we slechts aan de vooravond staan van een nieuwe fase van democratie en gebruik van collectieve kennis. Ik wil geen enkel medium schaden, maar de dynamische kracht van dit weblog stijgt uit boven bestaande vormen van statische berichtgeving. Met complimenten aan de redactie.


  Maak melding

 43. @1stcobra

  Nog steeds off-topic:

  Ik heb het ‘gevoel’ dat er wel wat aan het veranderen isgebeurd. Ik had me al enige dagen voorgenomen om na maanden weer eens de website van JvB te bezoeken. Dat heb ik net gedaan.

  Ik citeer (en zal hem daarvan in kennis stellen):

  “Van groot belang is, dan bij de start van het proces duidelijk is, wat er wordt verwacht van de partners in de beginspraak. Als dat niet gebeurt dan wordt op voorhand ongemak ingebakken. En dat is het tegenovergestelde van wat wordt beoogd.
  Als ik me de debatten van gisteren (A.K.: 29 november 2010) in herinnering breng, dan bekruipt me het gevoel dat we elkaar wat meer bij de beginspraak-les hebben te houden. Niet om de bet-weter uit te hangen. Wel om serieus werk te maken van het beleid dat we samen als college en raad hebben vastgesteld en waar de burger op rekenen kan en mag.”  Maak melding

 44. @Andre, laten we het hopen dat de vertrekpunten beter worden vastgesteld (Prince2 anybody? 🙂 ) zodat tijd-,financieel-,gezichts- etc verlies en (inderdaad) teleurstelling gedurende het proces zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. Zo te zien worden ‘onze’ gevoelens wel begrepen door een aantal spelers.  Maak melding

Reageer