Digitaal Idealenkompas voor fondsen in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle geeft een vervolg aan de ingezette samenwerking met (charitieve) fondsen in de stad. Doel hiervan is onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking te verbeteren.

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen periode diverse initiatieven genomen om in te spelen op de behoeften van de in Zwolle werkzame (charitieve) fondsen. Zo hebben diverse partijen op initiatief van de gemeentelijke ideeënmakelaar kennisgemaakt met het Idealenkompas. Dit is een online zoekmachine die maatschappelijke initiatiefnemers vanaf 2011 naar de juiste advies- en financieringsbronnen moet leiden. Verder stelt de gemeente via de website samenmakenwedestad.nl informatie beschikbaar voor fondsen die publiciteit zoeken. 

Het college wil de samenwerking verder uitbouwen. Daarbij denkt het onder meer aan:

  • verbetering van de onderlinge informatieverstrekking over projectaanvragen die bij de fondsen binnenkomen en subsidieaanvragen die de gemeente ontvangt,
  • het instellen van een centraal aanspreekpunt bij de gemeente Zwolle voor de fondsen,
  • een betere benutting van de workshops fondsenwerving van de Vrijwilligerscentrale,
  • gezamenlijke deelname aan het Ideeënkompas en vergelijkbare initiatieven,
  • een presentatie van de fondsen op een website, met een link naar de eigen website.

De voorstellen worden in de komende periode met de betrokken fondsen uitgewerkt.

Artikel delen:

Reageer