Zwolle ondertekent JOGG-actieplan gezonde jongeren

Zwolle – Nederland krijgt de gezondste jeugd van Europa. Met deze ambitie ondertekenden Albert Heijn, Albron, FrieslandCampina, Nutricia, Unilever en Zilveren Kruis Achmea en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Veghel en Zwolle vandaag een unieke samenwerkingsovereenkomst voor de landelijke uitrol van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Zwolle was de eerste JOGG-stad van Nederland.

19-02-2010_paul_rosenmoller_en_erik_dannenberg_stadhuis_4.jpg
Archieffoto Weblog Zwolle

De voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht en ambassadeur JOGG, Paul Rosenmöller riep het nieuwe kabinet Rutte op om deze publiek-private samenwerking te blijven steunen. "Het kabinet richt zich op het vetrandje bij de overheid en de bestuurlijke obesitas. Ik vraag het kabinet om ook steun te geven aan preventie en bestrijding van het échte overgewicht en obesitas onder de jeugd, met de JOGG-aanpak.We spreken iedereen aan op zijn verantwoordelijkheid. De jeugd en hun ouders, maar ook de gemeenten, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars en dus ook de rijksoverheid. Publiek-private samenwerking zal ons veel gezondheidswinst opleveren. Dat is zowel sociaal als economisch van groot belang".

JOGG richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en omgeving. In een JOGG-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, woningbouw, welzijn en media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak waarin voldoende bewegen en gezonder eten de norm wordt.  Dit resulteert in een langjarige aanpak met allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders. De doelstelling is dat er in 2015 75 JOGG  gemeenten in Nederland zijn. Hierdoor worden naar verwachting circa vijf miljoen jongeren en ouders bereikt.

Kosten
In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 7 jongens en 1 op de 6 meisjes overgewicht. In grote steden ligt dit percentage nog veel hoger, in sommige wijken heeft zelfs 1 op de 3 kinderen overgewicht. Overgewicht leidt niet alleen tot problemen bij de kinderen zelf, maar brengt ook enorme kosten voor de gezondheidszorg met zich mee. De maatschappelijke kosten van overgewicht en obesitas bedragen nu minimaal 3,2 miljard euro per jaar. Recente studies tonen aan dat investeren in een preventieve aanpak gericht op een gezonde leefstijl in zowel sociaal als economisch opzicht loont.

Frans voorbeeld
Samenhang in activiteiten, publiek-private samenwerking en sociale marketing vormen belangrijke onderdelen van de JOGG-aanpak,  dat  is gebaseerd op het bewezen succesvolle Franse EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants, of "laten we samen overgewicht bij kinderen aanpakken"). Dit programma startte begin jaren ’90 en heeft in verschillende EPODE-steden bijna een halvering van het aantal jongeren met overgewicht opgeleverd. Ook in Nederland boekt de integrale JOGG-aanpak al resultaat, bijvoorbeeld in Utrecht Overvecht waar het aantal kinderen met overgewicht met 7 % is gedaald.

Breed draagvlak
JOGG is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht, waarin 27 landelijke (koepel-) organisaties vanuit de (rijks)overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn verenigd. De JOGG-beweging wordt gedragen door zowel publieke als private partijen zoals het ministerie van VWS, de wetenschap (onderzoeksinstellingen), gezondheidsbevorderende instellingen en landelijk opererende bedrijven uit de food-, retail- en verzekeringssector.

Artikel delen:

Reageer