Jeugdzorg geholpen door samenwerking met RIBW

Zwolle – Op 2 november sloegen bestuurders van RIBW IJssel-Vecht en Trias Jeugdhulp de handen ineen om zorg te dragen voor betere uitstroom van cliënten uit de jeugdzorg en een beter gestroomlijnd zorgaanbod. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst versterken de organisaties de ketensamenwerking voor jongeren in de regio Zwolle.

Trias en RIBW richten zich op de thema’s wonen, werken/dagbesteding en welzijn en wisselen daarin al lange tijd inhoudelijke expertise uit. In de toekomst zullen de organisaties nog meer samen optrekken in het aanbod en in de onderhandeling met gemeenten. Daar waar mogelijk maken zij de koppeling met de methodiek van wijkgericht werken van de RIBW. Concreet betekent de overeenkomst dat door Trias Jeugdhulp aangemelde jongeren door de RIBW sneller geholpen gaan worden door vroegtijdiger plaatsing op de wachtlijst. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de overdracht waarbij jongeren al tijdens de wachtperiode kennis kunnen maken met de faciliteiten van de RIBW.

Er worden voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd voor de doelgroep en medewerkers, de RIBW zal voorlichtingsfilms laten ontwikkelen voor jongeren met autisme, te gebruiken door Trias Jeugdhulp en er komen themabijeenkomsten. De samenwerking, die mede gestalte krijgt met dank aan een subsidie van de provincie, wordt jaarlijks geëvalueerd.

De RIBW IJssel-Vecht is onderdeel van de RIBW Groep Overijssel en biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking. De RIBW IJssel-Vecht heeft vestigingen in Hardenberg, Ommen, Steenwijkerland, Lemelerveld, Raalte, Kampen, Zwolle en Deventer. www.ribwgroepoverijssel.nl.

Trias Jeugdhulp biedt hulp bij opvoeden en opgroeien. Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en hun opvoeders/verzorgers. Wij bieden ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurszorg en pleegzorg aan ruim 2500 cliënten per jaar. Ook verzorgen wij plaatsingen op jeugdzorgboerderijen en begeleiden wij bijna 800 pleeggezinnen in de provincie Overijssel. www.triasjeugdhulp.nl.

Artikel delen:

Reageer