Kynologenclub Zwolle naar locatie achter gevangenis

Zwolle – De Kynologenclub Zwolle krijgt een nieuwe en definitieve locatie achter de vrouwengevangenis op de Marslanden. Deze plek is onder meer vanwege de oppervlakte en de bereikbaarheid als meest geschikt uit het locatieonderzoek naar voren gekomen.

De Kynologenclub is nu nog gevestigd in het Engelse Werk maar de club kan hier niet blijven. Vanwege de belasting op de natuur en de hoeveelheid ruimte die de club inneemt past deze activiteit niet binnen het kader van het Beheersplan Engelse Werk. Ook past deze activiteit niet op de locatie, omdat het Engelse Werk een waterwingebied is. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe en definitieve locatie. Samen met de Kynologenclub en Stichting Cave Canem (een afsplitsing van de Kynologenclub) is hiervoor de onderzoeksopzet gemaakt. Uiteindelijk zijn met een quick-scan tien locaties aan de hand van 13 criteria onderzocht. Hieruit kwam de locatie op het terrein achter de penitentiaire inrichting en Tuinland op Marslanden als meest geschikt naar voren. De plek die ruim 2ha groot is, is goed bereikbaar, biedt voldoende parkeergelegenheid en ligt op voldoende afstand van de woningen. Wethouder Piek: “Ik ben blij dat we nu voor de Kynologenclub een goede oplossing hebben. Dat we gezamenlijk een prima locatie gevonden hebben waar de honden met hun baasjes volop kunnen trainen”.

Het terrein moet nog wel geschikt gemaakt worden voor trainingen. Zo moet er bijvoorbeeld een grasveld komen en er moeten parkeerplaatsen worden aangelegd. De Kynologenclub neemt dit voor haar rekening. Van de gemeente ontvangt zij hiervoor een bijdrage van € 15.000, -. Om huisvesting van de club op het terrein mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor start de gemeente een procedure op. Waarschijnlijk kan de Kynologenclub uiterlijk in de zomer van 2012 verhuizen naar haar nieuwe en definitieve locatie.

Artikel delen:

Reageer