ROVA en HVC winnen stimuleringsprijs met gft-vergister

Zwolle – ROVA en HVC hebben met de vergister voor gft-afval in Zwolle een stimuleringsprijs van €10.000 gewonnen.  De prijs is een initiatief van agentschap NL, de organisatie die namens het ministerie van Economische Zaken, duurzame initiatieven ondersteunt. De jury koos voor de vergister van ROVA en HVC omdat het een goed voorbeeld is van een gesloten keten met grote maatschappelijke betekenis. Daarnaast heeft het project in de ogen van de jury ook belangrijke voorbeeldfunctie.

07-01-2010_bioaardgas_rova_4.jpg

Een belangrijk argument om de prijs aan ROVA en HVC toe te kennen, was het feit dat zo door middel van de vergister een duurzame keten wordt gesloten. Het gft-afval wordt ingezameld door inzamelvoertuigen van ROVA die rijden op groen gas. Groen gas dat in de vergister is geproduceerd uit gft-afval. Door het biogas dat bij de vergisting ontstaat, op te waarderen tot groen gas van aardgaskwaliteit, kan het duurzame groen gas breed toegepast worden. Niet alleen rijdt een steeds groter deel van het wagenpark van ROVA op groen gas. Ook wordt het ingevoed in het landelijke aardgasnetwerk van Gasunie. Hierdoor is het gas voor iedereen beschikbaar als voertuigbrandstof of voor de verwarming van gebouwen. Een groot voordeel is dat het burgers laat zien dat hun inspanning om afval te scheiden loont en terugbetaald wordt. Daarnaast draagt het draagt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van aangesloten gemeenten.

Het bedrag van €10.000 wordt benut voor educatieprojecten in het kader van afvalscheiding en duurzaamheid. Hoe beter het afval wordt gescheiden, hoe meer ketens kunnen worden gesloten. ROVA is in dat kader gestart met een langjarig programma ‘Afval scheiden is Goud!’ waarin duurzaamheid door middel van verregaande afvalscheiding centraal staat. ROVA ziet educatie als het belangrijkste middel om te komen tot een afvalloze samenleving. Een samenleving waarin geen afval meer bestaat, maar waarin alle materialen kunnen worden gerecycled.

Duurzaamheid, ondernemerschap, herhaalbaarheid en innovatieDe prijs is een initiatief van Agentschap NL (voorheen SenterNovem) om duurzame initiatieven op het gebied van biogas te stimuleren. De projecten die in aanmerking komen voor de prijs moeten uitblinken in samenwerking, het overwinnen van weerstanden – bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening – en het inspireren van andere partijen. De jury beoordeelt hoe hoog de inzendingen scoren op criteria als duurzaamheid, ondernemerschap, herhaalbaarheid en innovatie. Daarnaast is goede documentatie, meetbaarheid en controleerbaarheid van het project essentieel. De beoordeling vindt plaats op basis van een uitvoerige projectbeschrijving.
De vergister en haar partners

De installatie is in juli 2010 in gebruik genomen. Nu al rijden ruim vijftien bedrijfswagens rond op groen gas. De installatie is het resultaat van een bijzondere samenwerking van afvalverwerkers ROVA en HVC en een serie partners waaronder de provincie Overijssel, Gasunie, Enexis, Gasterra en Salland Olie.

ROVAROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 20 gemeenten en 2 regio’s in Midden- en Oost-Nederland. Samen met haar aandeelhouders wil ROVA een bijdrage leveren aan een schone en duurzame samenleving. De afvalzorg wordt daarin verder verbonden aan andere thema’s zoals het beheren van de openbare ruimte, het verduurzamen van onze energievoorziening en het terugdringen van CO2 emissies. 

Naast het hoofdkantoor en de vestiging in Zwolle hebben we vestigingen in Amersfoort, Steenwijk, Meppel, Hardenberg, Raalte en Winterswijk.

HVC voert het afval- en energiebeheer uit voor de 56 gemeenten, en de slibverwerking voor de 5 waterschappen die aandeelhouder zijn. Als samenwerkingsverband van overheden beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van die overheden op het gebied van duurzaam afval- en energiebeheer.De aandeelhoudende gemeenten liggen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. De vijf waterschappen zijn Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard en Hollandse Delta.

Artikel delen:

Reageer