Aantal inburgeringstrajecten in Zwolle op schema

Zwolle – 215 Mensen zijn vanaf 1 januari tot oktober 2010 een inburgeringstraject gestart. Daarmee is de gemeente Zwolle goed op weg om haar ambitie van 305 inburgertrajecten in 2010 te realiseren. Naast de verplichte inburgeraars zijn er ook vrijwillige inburgeraars, zo’n 42 procent van de inburgeraars volgt het traject op vrijwillige basis. Daarmee scoort Zwolle hoger dan het landelijke gemiddelde dat op 27 procent ligt.

Inburgeringsbehoeftigen hebben geen plicht tot inburgering, maar een betere beheersing van de taal kan wel leiden tot een betere participatie in de samenleving. De inburgeraars krijgen een cursus die past bij hun persoonlijke situatie. Er zijn verschillende soorten inburgeringstrajecten, gericht op opleiding, opvoeding, werk en meedoen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast bestaat er een verkort traject alleen gericht op het behalen van het inburgeringsexamen, voor mensen die al participeren.

Mensen die in aanmerking willen komen voor een inburgeringstraject kunnen contact opnemen met het team Inburgering van de gemeente Zwolle via telefoonnummer (038) 498 32 42 of kijk op http://www.zwolle.nl/loket/inburgering.htm.

Artikel delen:

Reageer