Bodem Broerenkerkplein onderdeel van boek

Zwolle – In het zeer rijk geïllustreerde boek ‘Ontdek de stadsbodem’ is het Broerenkerkplein in Zwolle een van de voorbeelden. In 2003 is het opnieuw ingericht. Een rommelige parkeerplaats verdween en een groen, rustig en aantrekkelijk plein kwam ervoor in de plaats. De voormalige kloostertuin werd een stadstuin.

Auteur Nico van der Wel pleit voor het benutten van ‘diensten’ die de bodem biedt: waterberging, groen & natuur en klimaatregulatie (verkoeling), archeologisch archief. Met voorbeelden uit veertien steden. Geen virtuele ontwerpbeelden maar uitgevoerde projecten met handen en voeten.

Boek in het kort

Hoofdstuk 1 – stadsbodem, het ondergrondse op de agenda. Een schets van de stadsbodem als onbekende grootheid in het dagelijks leven van de stedeling. De oorspronkelijke bodem wordt meestal opgehoogd met een laag zand, daarop komen huizen, gebouwen, wegen en groen. Overal op dezelfde manier. Een pleidooi voor een bredere kijk: de bodem draagt de stad en verdient net als water en lucht veel meer aandacht.

Hoofdstuk 2 – van terra incognita naar aantrekkelijke partner. Verschillende soorten stadsbodems in Nederland, manieren om naar bodems te kijken (geologie, archeologie). Diensten van de bodem staan centraal: bodemarchief, waterhuishouding, groen, natuur, leefklimaat (koelte). Twee concepten voor planning en ontwerp worden uitgewerkt: ‘stad op behouden bodem’ en ‘stadsoase’.

Hoofdstuk 3 – portretten van stadsbodems. Veertien verhalen over (uitgevoerde) ontwerpen met de bodem bij stadsontwikkeling, met behoud of herstel van bodemdiensten. Bouwen in de bodem in Rotterdam, een parkeerplaats wordt stadstuin in Zwolle. In Katwijk wordt een kwetsbare bodem verantwoord bouwrijp gemaakt, in Heemskerk ligt een wijkpark op een archeologisch monument. Gouda heeft een slappe en natte bodem en probeert een lichte, waterbergende weg uit. Ook bevat het boek voorbeelden van integraal ontwerp op basis van de eigenschappen van de bodem zoals in Culemborg.

Hoofdstuk 4 – plannen met focus op de bodem. Hoe ‘stad op behouden bodem’ en ‘stadsoase’ te realiseren, niet alleen op prestigieuze toplocaties maar ook in bijvoorbeeld dorpsuitbreidingen? Tips voor initiatiefrijke ambtenaren, bestuurders, ontwikkelaars en bewoners. ‘Ontwikkel geen woonwijk maar een leefomgeving; geen bedrijfsterrein maar een werkomgeving.’

Verkrijgbaar

In de boekhandel en via www.natuurmedia.nl  €14,50 ISBN 789080815858

Artikel delen:

Reageer