Wijkplatform Binnenstad in het Refter

Zwolle – Wijkwethouder Henk Jan Meijer nodigt bewoners van de Zwolse binnenstad uit voor het wijkplatform Binnenstad op dinsdag 9 november. De bijeenkomst vindt plaats in het Refter, Bethlehemskerklein 35-1 en begint om 19.30 uur.

Voorafgaand is om 19.00 uur een informatiemarkt. Tijdens de informatiemarkt kunnen bewoners informatie krijgen over de volgende onderwerpen: · Herinrichting Nieuwe Markt, Potgietersingel en Sassenstraat · Rodetorenbrug · Resultaten en vondsten archeologisch onderzoek Nieuwe Markt (fotomateriaal) · Cultuurhistorisch onderzoek stadsgrachten · Verlichting woongebieden binnenstad · Kadernota economisch beleid · Deregulering: vrijheid versus overlastbeperking. Na afloop van het wijkplatform is de informatiemarkt nog tot 21.30 uur geopend.

Tijdens het wijkplatform geeft projectmanager Ronald IJsselsteijn een toelichting op diverse projecten waaronder bezoekersparkeren en bouwprojecten Binnenstad. Projectleider Lisa de Groot zal een presentatie geven over de uitkomsten van de werkgroep die bezig is geweest met klassieke armaturen voor enkele woonstraten in de binnenstad. Tevens wordt u uitgenodigd om na een korte introductie over het thema ‘vrijheid versus overlastbeperking’ uw mening en beleving met betrekking tot dit onderwerp naar voren te brengen.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen:

Reageer