‘Mijn Plakboek’ voor kinderen en jongeren met autisme

Zwolle – Donderdag 11 november presenteren de Ambulante Dienstverlening van de Ambelt, Steunpunt Autisme en uitgeverij Pica ‘Mijn Plakboek’: een toegankelijke en praktische methode voor kinderen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar met autisme, die gebaseerd is op de bekende posters ‘Autisme sterke kanten’. Naast de uitgeverij en de auteurs van ‘Mijn Plakboek’ komt ook professor dokter Ina van Berckelaer-Onnes aan het woord over deze werkmethode. De presentatie vindt plaats op Ambelt-locatie ‘Hengeveld College’ aan de dokter Hengeveldweg 6 in Zwolle.

Ellen Luteijn namens Steunpunt Autisme: “Mijn Plakboek is bedacht zodat kinderen met autisme op een prettige manier over zichzelf gaan nadenken en zichzelf aan anderen laten zien, zodat de omgeving meer begrip voor hen kan opbrengen en zich beter kan aanpassen.” ‘Mijn Plakboek’ is een losbladige werkmap met vier katernen, stickersets, twee A2-posters en een aparte toelichting voor de begeleider. ‘Mijn Plakboek’ is ontwikkeld door Hans Nieuwenstein van de Ambulante Dienstverlening van de Ambelt en Ellen Luteijn en Harry van Nielen van Steunpunt Autisme (regio Zwolle) waarmee de Ambulante Dienstverlening nauw samenwerkt. Professor dokter Ina van Berckelaer-Onnes: “Mijn Plakboek is een zeer zorgvuldig opgebouwd werkboek, dat is gebaseerd op jarenlange ervaring met kinderen met autisme. De drie auteurs hebben allen vanuit hun deskundigheid een zeer bijzonder plakboek vervaardigd dat in de praktijk een duidelijk plaats verdient.”

Leerlingen regulier onderwijs

De Ambulante Dienstverlening van Orthopedagogisch Centrum de Ambelt begeleidt leerlingen met een ‘rugzakje’ in het regulier onderwijs met autisme, ADHD of gedragsproblemen.

In gesprek komen met een leerling met autisme over zichzelf is niet makkelijk, maar wel heel belangrijk. Professor dokter Ina van Berckelaer-Onnes is de deskundige bij uitstek op gebied van autisme. In haar lezingen geeft ze er blijk van oog te hebben voor datgene wat kinderen en jeugdigen belangrijk vinden, wat is lastig voor ze en wat helpt om de omgeving (onder andere ouders en school) te laten aansluiten op hun leefwereld. Zij zal hier op ingaan tijdens de boekpresentatie.

Professor Van Berckelaer-Onnes, die deel uit maakt van de belangrijke landelijke adviescommissie (ECPO: Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs) van de regering, gaat altijd zelf in gesprek met kinderen met autisme.

Artikel delen:

Reageer